Množství odpadků ve Šternberku sníží nový recyklační program

Program je inspirovaný obdobnými projekty českých a slovenských obcí i dalších evropských zemí a ukazuje směr, kam se může odpadová politika měst v dalších letech ubírat.

Město plánuje zvýšit počet recyklačních odběrných míst, včetně podzemních kontejnerů. Recyklaci odpadu z kuchyní a zahrad, především ve formě domácího kompostování, podpoří pronájmem kompostérů. V plánu je i rekonstrukce městské kompostárny. Městský úřad zároveň bude podporovat osvětové programy pro děti a mládež o prevenci vzniku odpadů a možnostech jejich dalšího využití.

Hnutí DUHA podobně pomáhá s přípravou odpadového plánu, který zvýší recyklaci, ušetří peníze a usnadní domácnostem třídění odpadu, i dalším vybraným městům a obcím.

Míra recyklace odpadků u nás činí pouhých 20 % – zatímco v sousedním Německu či Rakousku už překročili padesátiprocentní hranici. [2] Příčinou jsou špatné recyklační služby: popelnice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to průměrná česká domácnost má přes 100 metrů daleko. Hnutí DUHA prosazuje změnu zákona o odpadech, která třídění odpadu usnadní a zvýší recyklaci.

Tomáš Přikryl z Hnutí DUHA řekl:
„Navržená opatření místním lidem ušetří peníze i usnadní třídění odpadu a navíc pomohou zvýšit recyklaci. Zástupci města Šternberk z odboru životního prostředí mají o lepší recyklaci velký zájem, velmi dobře se s nimi spolupracuje. Podobných programů je u nás zatím velmi málo vinou špatné legislativy. Poslanci by měli schválit změny v zákoně o odpadech, které by pomohly recyklaci a podpořily města a obce v takových projektech."

Poznámky:

[2]     Eurostat: STAT 10/43, Environment in the EU27 in 2008