Moravský megakanál: vláda rozhoduje o letitých stavebních uzávěrách

Ministr Petr Bendl v pondělí (20. 4.) vládě navrhne, aby dále prodloužila stavební uzávěry v trase říčního megakanálu napříč Moravou, o němž všichni vědí, že se stavět nebude.
Ministr dopravy chce trasu kanálu Dunaj–Odra–Labe za každou cenu začlenit do připravované Politiky územního rozvoje. Dále žádá již druhý odklad termínu pro rozhodnutí o bezmála tři desítky let starých stavebních uzávěrách, aby mohl projekt projednat se sousedními státy a Evropskou unií. Přitom původní termín byl 31. prosince 2006, a když jej ministerští úředníci nesplnili, dostali ještě dva roky navíc. Nyní Bendl žádá posun až na konec roku 2010.
Ministr vládě také navrhuje vypracování analýzy, zda by bylo možné nerealistický projekt za 300 miliard financovat z evropských fondů.
Tři členové současné vlády – Ivan Langer, Petr Nečas a Ondřej Liška – coby lídři moravských kandidátek svých stran v anketě Hnutí DUHA před volbami v roce 2006 uvedli, že chtějí stavební uzávěry kanálu zrušit [1].
Sporný projekt by poškodil ochranu před povodněmi i vzácnou krajinu lužních lesů, mokřadů a luk podél stovek kilometrů Moravy, Odry a Labe. Problém však představuje již nyní, aniž by samotná stavba začala. V různých variantách jeho zvažované trasy totiž stále platí stavební uzávěry, které komplikují život desítkám obcí a omezují jiné využití pozemků v říčních nivách, včetně obnovy jejich přírodních funkcí.
Otázka revize stavebních uzávěr je na stole již několik let. Rozpor s rozvojem obcí a ochranou přírody je totiž zásadní. Plány kanálu Dunaj–Odra–Labe ostře hodnotily nezávislé posudky, které si na jednotlivé části projektu nechaly vypracovat Jihomoravský a Zlínský kraj [2]. Označily jej za „velmi vážné ohrožení“, respektive „ovlivnění katastrofického charakteru”. Expertní analýza ministerstva životního prostředí propočetla, že stavba by vážně narušila vodní režim na 28 % plochy zasažených povodí.
Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda desítky let staré stavební uzávěry v řadě moravských měst a obcí zrušila a projekt definitivně zamítla.
Více o kanálu Dunaj–Odra–Labe >> Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:
„Je to nekonečný příběh za veřejné peníze a na úkor místních lidí. Letité stavební uzávěry komplikují život desítkám obcí. Pokud někde platí uzávěra, bude komplikovanější zde postavit dům či obnovit mokřad, kam by se přirozeně a beze škod mohly rozlévat záplavy. Revize územní ochrany v souvislosti s Politikou územního rozvoje je příležitostí uzávěry konečně zrušit, aby si starostové mohli oddechnout. Petr Bendl však chce, aby vláda projekt za peníze daňových poplatníků další léta posuzovala, analyzovala a projednávala. Přitom je jasné, že se kanál podle současných plánů beztak nikdy stavět nebude. Přišel by na stovky miliard, poškodil by krajinu a změnil každodenní život místních lidí podél stovek kilometrů moravských a českých řek i v sousedních zemích.“
Poznámky:
[1] Podrobnosti v tiskové zprávě >>
[2] Podrobnosti v tiskových zprávách k Jihomoravskému a Zlínskému kraji >>