MPO vs. ministr Říman: nedostatek elektřiny nehrozí

Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně dementovalo obavy svého šéfa – ministra Martina Římana – z hrozícího nedostatku elektřiny.
Odborníci MPO naopak očekávají, že v době, kdy podle Římana má Česká republika trpět nedostatkem elektřiny, jí bude ve skutečnosti vyvážet ještě více než dnes.
Ministr Říman v posledních měsících opakovaně prohlašoval, že Česká republika kolem roku 2010 začne mít deficit elektrické energie a bude muset dovážet. „Už na přelomu desetiletí...budeme spotřebovávat víc elektřiny, než dokážeme vyrobit“, řekl [1]. Ale jeho vlastní odborníci očekávají pravý opak. „Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje výši exportu elektřiny vyrobené v České republice na cca 18 TWh v roce 2012“, napsal ředitel ministerského odboru elektroenergetiky v dopise Hnutí DUHA [2].
Česká republika tedy nejenže nebude mít deficit elektřiny. Naopak: Římanovi experti očekávají, že vývoz do té doby vzroste a bude o dvě pětiny větší než nyní.
Čistý export elektřiny z České republiky v roce 2006 činil 12,6 TWh. Jsme třetím největším čistým vývozcem na světě a druhým největším v Evropě (po Francii) [3].
Výroky ministra Martina Římana a jeho náměstka Tomáše Hünera z poslední doby:
„V současnosti máme elektřiny nadbytek a asi jednu čtvrtinu produkce dokonce vyvážíme. Už na přelomu desetiletí ale budeme spotřebovávat víc elektřiny, než dokážeme vyrobit“ – Martin Říman, Právo 7. února 2007 [1] „podle některých odhadů lze vyrovnání výroby a spotřeby očekávat v letech 2009-2012“ – Martin Říman, prezentace na Žofínském fóru 6. února [4] „v oblasti elektrické energie je ČR v této chvíli relativně bezpečná...Zcela to přestane platit zhruba v letech 2011–2012, kdy se výroba a spotřeba energie v ČR zhruba vyrovnají...Případný deficit elektrické energie tak nebude s vysokou pravděpodobností okolo roku 2012 odkud dovézt.“ – Tomáš Hüner, Hospodářské noviny 2. května 2007 [5] Petr Holub, vedoucí programu Energie v Hnutí DUHA, řekl:
„Martin Říman si prostě vymyslel strašlivou krizi, aby získal dost alarmující argument pro vystěhování severočeských obcí, které stojí v cestě uhelným dolům. Pokud už se ministr chystá vyvolávat paniku, měl by si alespoň zařídit, že jeho vlastní experti nebudou říkat pravý opak. Elektrárny skutečně pomalu dožívají a bude potřeba je postupně nahrazovat – částečně novými čistými nebo čistějšími zdroji, částečně snižováním energetické náročnosti. Ale žádná krize a deficit elektřiny v roce 2012 zkrátka nehrozí.“
Poznámky:
[1] Právo 7. února 2007
[2] Ladislav Pazdera, ředitel odboru elektroenergetiky, MPO: dopis Hnutí DUHA, 30. března 2007. MPO posléze emailem potvrdilo, že formulací „výši exportu elektřiny vyrobené v České republice” má na mysli čistý vývoz (tedy přebytek výroby: vývoz po odečtení dovozu).
[3] Poslední dostupné mezinárodní srovnání: rok 2004 (Key world energy statistics 2006, International Energy Agency, Paris 2006)
[4] http://download.mpo.cz/get/30175/33048/348144/priloha001.ppt
[5] http://hn.ihned.cz/index.php?p=500000_d&article[id]=21038350