Mýtné je pouze první krok k omezení kamionů

Účinné mýtné je pouze prvním krokem proti lavině kamionů, která zavalila české silnice. Upozorňuje na to studie, již před volbami – ve kterých prudký růst kamionové dopravy hraje důležitou roli – vydávají ekologické organizace [1].
Analýza Zeleného kruhu a Hnutí DUHA poukazuje na to, že investice do dálnic a výhodné daně podporují kamiony i přepravu zboží na velké vzdálenosti namísto využívání místních dodavatelů. Podle vládních odhadů ekologické škody z nákladní automobilové dopravy činí asi 55 miliard korun ročně.  
Ekonomická politika podporuje dálkovou přepravu zboží napříč kontinentem. Německé kalkulace zjistily, že ingredience obyčejné sklenice jahodového jogurtu nacestují dohromady 1000 kilometrů, než se dostanou do obchodu. Na počtu najetých kilometrů se 25-40 % podílejí prázdné kamiony.
Velká část peněz určených na dopravní infrastrukturu končí ve výstavbě dálnic, tedy obsluze dalších kamionů. Celkem 46 % peněz z evropského fondu ISPA a 58 % půjček Evropské investiční banky v zemích střední a východní šlo do silniční dopravy.
Studie zároveň upozorňuje, že rozvoj dálkové dopravy způsobuje i další ekologické škody. V evropských státech rapidně roste letecká přeprava. Okolí letišť se stávají doslova ostrovy znečištění a hluku, jež komplikují život v obcích na kilometry daleko, a rychle přibývá emisí skleníkových plynů. Na každý kilogram kiwi dovezeného z Nového Zélandu připadá pět kilogramů oxidu uhličitého. Plánované projekty kanalizace vodních toků kvůli lodní dopravě zase ohrožují poslední zbytky vzácných lužních lesů a mokřadů podél řek, jež jsou důležité pro ochranu proti povodním.
Ekologické organizace proto doporučují:
Důsledné zavedení mýtného coby cíleného prostředku k omezení kamionové dopravy – nejen k financování oprav silnic. Vyžaduje to také rozšíření na veškeré nákladní vozy od 3,5 tun, rozšíření na silnice nižších tříd a investice vybraných peněz do železnice a kombinované dopravy.
Aby Česká republika prosazovala reformu směrnice o mýtném, jež by umožnila do sazby plně zahrnovat ekologické škody.
Ekologickou daňovou reformu, která nižším zdaněním pracovních míst a přesunem zatížení na znečištění podpoří využívání místních dodavatelů a zdrojů surovin.
Kompletní studii lze stáhnout na www.zelenykruh.cz/dokumenty/slepa-ulice.pdf
Zuzana Drhová, ředitelka Zeleného kruhu, řekla:
„Ani přesunutí kamionů na železnici nic neřeší, potřebujeme cíleně omezovat dálkovou přepravu zboží tam, kde je to možné, a zahrnutím ekologických a jiných škod do cen zvýhodňovat místní výrobce.“
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Kamionová lavina má své koncepční příčiny v české i evropské ekonomické politice, která zvýhodňuje dálkovou přepravu zboží z jednoho konce kontinentu na druhý. Ekonomické prostředí podporuje dovoz zboží z dálky namísto využívání místních dodavatelů, stát miliardami financuje dálnice sloužící k obsluze kamionů.“
 
Poznámky: 
[1] Slepá ulice: Politika dálkové přepravy zboží, její ekonomické souvislosti, ekologické důsledky a možná řešení, Zelený kruh/Hnutí DUHA, Praha/Brno 2006