Na kamiony si stěžuje už přes 150 obcí a měst

Letitý problém narůstá i proto, že mýtné se prozatím nevztahuje na všechny státní a krajské silnice. Kamiony po nich proto objíždějí placené dálnice a rychlostní silnice.

Ministr dopravy Radek Šmerda se chystá rozšířit mýtné pro kamiony na 5 500 km silnic první třídy a také vybrané silnice druhé třídy ve správě krajů. Výběrové řízení na dodavatele má být vyhlášeno do několika měsíců. Požadavky krajů ale ministr hodlá seškrtat a problémy obcí mimo zpoplatněné úseky řešit pouze zákazovými značkami.[2]

Dopravní federace prosazuje, aby vláda po dohodě s kraji mýtné zavedla hned od začátku na větší části krajských silnic, než nyní ministr dopravy plánuje [3]. Státní ani obecní policie nemají dostatečné kapacity na to, aby účinně dohlédly na dodržování zákazů vjezdu.

Aleš Kuták z Dopravní federace uvedl: „Veškerá nová opatření budou přínosná pouze tehdy, když se zaměří na zpoplatnění co největší části silnic 2. a 3. třídy, na stanovení jasných kritérií pro další rozšiřování mýtného a na zajištění faktického respektu k zákazu tranzitu těžkých nákladních vozidel na těch krajských komunikacích, které nebudou výkonově zpoplatněny.“

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA, členské organizace Dopravní federace, řekl: „Mýtné je důležité řešení, ale samotné zpoplatňování silnic samozřejmě nestačí. Stát také musí pomoci, aby nákladní doprava po železnici byla rychlá, pružná a konkurenceschopná. Měl by proto investovat výnosy z mýtného tak, aby přispívaly ke snižování zátěže obcí a měst kamionovou dopravou. Inspirací může být Švýcarsko, kde dvě třetiny výnosů z mýtného směřují do lepší železnice a třetinu dostávají jednotlivé kantony na údržbu své silniční sítě.“

Poznámky:
[1] Mapa je ke shlédnutí na http://dopravnifederace.cz/mapa

[2] Aktuální přehled situace a potřeb v oblasti rozšiřování mýtného pro nákladní vozidla obsahuje informační list Kamiony a rozšiřování mýtného (květen 2011), který lze stáhnout z adresy:
http://hnutiduha.cz/uploads/media/Hnuti_DUHA_DF_kamiony_a_mytne.pdf

Vzorový dopis, jímž mohou lidé nového ministra dopravy požádat, aby v mýtném prosadil taková opatření, která obyvatelům postižených obcí od kamionů skutečně uleví, lze najít na http://hnutiduha.cz/o-nas/on-line-akce/e-akce-mytne

[3] K optimální podobě mýtného systému pro nákladní dopravu pořádá Dopravní federace 24.května 2011 seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, za účasti expertů ze Švýcarska a Slovenska a zástupců krajů a obcí.