Našli jsme nejlepší fotky z českých luhů a hájů

Autoři vítězných snímků fotografické soutěže s lesní tematikou dnes převzali drobné ceny, šetrné k životnímu prostředí. Knihy s fotografiemi šumavské přírody či přírodě blízké, dřevěné nádobí a ekologická trička výhercům předal přímo autor publikací Martin Milfort a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek.

Vyhlášení výsledků soutěže s titulem Lesy a nelesy a předání cen se z autorů zúčastnili Tomáš Mrkvica, autor druhého nejlepšího snímku v kategorii Poškození lesa, Josef Brabec, oceněný v kategorii Živly v lese, a Radim Krejčí, držitel prvního místa taktéž v kategorii Živly v lese.

O hlasy odborné poroty [1] se utkalo celkem 681 fotografií, které zachycující les v jeho různých podobách, jimž odpovídaly i jednotlivé kategorie: Krásy lesa, Poškození lesa vlivem člověka a Živly v lese. Všechny oceněné fotografie jsou vyvěšeny na webových stránkách Hnutí DUHA [2].

Výherci si odnesou zajímavé odměny – hlavní cenou je krásná a poutavá kniha Josefa Váchala Šumava umírající a romantická. Další místa byla oceněna knihou fotografií Šumavy od Martina Milforta, sadou nádobí ze dřeva z lesa, kde se hospodaří podle pravidel zdravé péče FSC, a klimaticky neutrální trička [3].

Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Fotosoutěž byla určena pro všechny milovníky přírody, kteří v ní rádi tráví svůj volný čas a umí se dívat na les v jeho nejrůznějších podobách. Fotky přinesly zajímavé pohledy a dokumentaci lesů z celé republiky. Na jedné straně jejich krásu a na druhé i poškození, které je způsobeno především špatným hospodařením a nevhodnou druhovou skladnou s převažujícími smrkovými monokulturami. Aby lesy mohly plnit své přirozené funkce, turistické, ekonomické i protipovodňové, je třeba novelizovat lesní zákon, vysazovat více listnatých stromů, omezit holoseče nebo ponechávat část stromů v lesích k zetlení.“

Martin Milfort, fotograf šumavské přírody a  partner soutěže, řekl:
„Šumava je téma na celý život a příroda při tom, jak je nekonečná, je také nekonečným tématem a inspirací. Před několika roky jsem však zrušil ateliér a věnuji se jenom autorské fotografii a to výhradně na Šumavě. Ani bych nedokázal spočítat, kolik času jsem v krásné šumavské přírodě strávil. Přeji oceněným, stejně tak i ostatním soutěžícím, aby u fotografování vydrželi a stále se zdokonalovali.“

Poznámky:

[1] Seznam a krátké seznámení se členy poroty si můžete přečíst zde >>

[2] Fotografie najdete zde >>

[3] Trička a tašky jsou vyrobené ze 100% biobavlny vypěstované v Indii za podmínek kontrolovaného ekologického zemědělství. Lokalita, ze které bavlna pro výrobu těchto triček pochází, nebyla zvolena náhodou, jde o oblast, která získává 95% vody z monzunových dešťů. Není proto nutné budovat rozsáhlé zavlažovací systémy, které jinde často připravují obyvatele a životní prostředí o drahocenné vodní zdroje.
Továrna na výrobu textilu využívá zásadně energii z větrných elektráren a proces barvení zase spoléhá na solární energii. Hotový textil se do Evropy nedováží letecky, nýbrž po moři, což znamená další snížení emisí skleníkových plynů. V současné době se tak při výrobě triček podařilo snížit emise skleníkových plynů o celých 89%.