Návrhy Hnutí DUHA k zásadní a děravé odpadové legislativě prosazované ministrem Brabcem

O přílepkovém a spalovny podporujícím návrhu ANO mají už příští týden rozhodnout poslanci

Již příští týden budou poslanci bez přípravy a předchozí diskuse hlasovat ve druhém čtení o zásadní změně odpadové legislativy za posledních deset let [1]. Před pouhými dvěma týdny ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), náhle a v rozporu se svými přísliby na přípravu vlastního kvalitního odpadového zákona, plně podpořil návrh poslance Ladislava Oklešťka (ANO) k novele zákona věnujícímu se elektroodpadu. Návrh ovšem zvyšuje na dvojnásobek poplatky za skládkování komunálního odpadu, přičemž se snaží odpady přesunout ze skládek do veřejností odmítaných megaspaloven [2].  

 Hnutí DUHA proto připravilo návrhy na změnu této, bez jakékoli odborné diskuse předložené, surovinami plýtvající a ekonomicky i ekologicky pochybné legislativy. Ekologická organizace navrhuje děravý návrh poslance Ladislava Oklešťka doplnit o body, které zajistí, že recyklace bude mít přednost před pálením odpadů. Návrhy Hnutí DUHA jsou v souladu s politikou EU.

 Hnutí DUHA navrhuje konkrétně doplnit:

  • Zakázat neupravené a recyklovatelné odpady nejen skládkovat, ale i spalovat. Stejné ustanovení již schválila i Evropská komise [3], takže Oklešťkův a Brabcův návrh jsou v rozporu s politikou Evropské unie. 
  • Doplnit zvýšený poplatek za skládkování o poplatek za spalování směsných odpadů. Jedná se rovněž o opatření, které České republice doporučuje Evropská komise [4].
  • Zavést recyklační slevu [5] pro domácnosti v obcích, které již nyní třídí všechny druhy odpadů a posílají na skládky minimum odpadů. Ministr Brabec nedávno v médiích sliboval, že recyklační sleva bude v jeho novém odpadovém zákonu obsažena [6].

 V přílepkovém pozměňovacím návrhu poslance Oklešťka chybí v západních zemích osvědčené body, které zvyšují recyklaci a jež nám doporučuje Evropská komise:

 Zavést poplatek za spalování netříděného odpadu

  • Umožnit domácnostem platby podle množství produkovaných odpadů, aby ten, kdo třídí, platil méně než ten, kdo netřídí
  • Zavést lepší recyklační služby, aby třídit bylo stejně snadné jako házet odpad do popelnice

 Návrh má i další nedostatky, např.:

  • Zpřísňuje od roku 2023 skládkování neupravených odpadů, ale nestanovuje podmínky pro požadovanou úpravu, takže ani po schválení  poslanci nebude nikdo vědět, jaké konkrétní změny vlastně byly schváleny
  • Část poplatku za skládkování by měla připadnout krajům, návrh však neřeší, že by je kraj mohl použít pouze na snížení množství odpadů, znovupoužití a zlepšení recyklace

 Návrh poslance Oklešťka obsahuje i pozitivní body:

  • Požaduje, aby obce povinně umožnily domácnostem třídit hlavní druhy odpadů, včetně bioodpadů, které tvoří třetinu hmotnosti popelnic
  • Zpřísňuje podmínky pro bezplatné ukládání odpadů na skládky (pro takzvané technické zabezpečení skládky)

 Ivo Kropáček, odpadový expert z Hnutí DUHA, řekl:

„Ministr Brabec by měl přestat kopírovat své neúspěšné předchůdce a začít dělat evropskou politiku. Ta sice říká, že skládkování se má omezit, ovšem zároveň také to, že spalovat by se měly pouze nerecyklovatelné suroviny. Není tedy žádný důvod, aby recyklovatelné suroviny proletěly komínem drahých megaspaloven, které by stály desítky miliard korun, jež stát nemá a Komise nám je na stavbu spaloven neposkytne.“

 

Kontakt

 Jan Piňos, Hnutí DUHA, telefon 731 465 279731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 Poznámky:

 [1] www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=99414

 [2] viz tisková zpráva Hnutí DUHA ze dne 27. 5. 2014, http://www.hnutiduha.cz/aktualne/ministr-richard-brabec-znicehonic-prosa...

 [3] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:CS:PDF, viz strana 8: „Energeticky se budou znovu používat již jen nerecyklovatelné materiály, na skládky se nebude odkládat prakticky žádný odpad a bude zajištěna vysoce kvalitní recyklace.“

[4] Návrhy Evropské komise pro Českou republiku zde: http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf

 

[5] www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/recyklacni_sleva.pdf

[6] Otázky Václava Moravce, 27. 4. 2014, www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/214411030500427, sedmnáctá minuta.

 

 

 

Šítky aktuality: