Nečas: investice do chytrých domů jsou smysluplné

Reprezentanti Hnutí DUHA i obcí a měst, podnikatelů a bytových družstev dnes jednali s předsedou vlády o návrhu na vznik nového Programu energetické nezávislosti, který by měl srazit závislost českých budov na vytápění fosilními palivy.

Petr Nečas na schůzce označil návrh využití desítky miliard korun prodeje z povolenek ke znečišťování do postupné modernizace budov za smysluplný a vhodný pro další diskuzi.

Program by měl domácnostem, městům či obcím i krajům pomoci s důkladnou energetickou renovací budov: zateplením, výměnou oken či vybavením domů moderními zdroji tepla: kotli na biomasu, solárními kolektory na střechách a podobně [1].

Srazí tak účty za teplo a sníží závislost domácností i veřejných budov na drahém zemním plynu z nestabilních zemí.

Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, řekl:
„Vnímáme to jako jedinečnou možnost kombinace podpory stavebnictví a budoucích úspor energie.“

Martin Sedlák, Hnutí DUHA, řekl:
„Premiér má neopakovatelnou příležitost prosadit plošnou energetickou renovací domů. Ekonomika bude silnější, zmizí smog z lokálních topenišť, rodiny ušetří tisíce korun za vytápění a srazíme naši nebezpečnou závislost na dováženém plynu. Pokud by vláda opravdu spustila nový Program energetické nezávislosti, pak pomůže statisícům domácností s chytrou renovací domů pomocí zateplení, výměny topení a podobně.“

Pavel Drahovzal, předseda Komise životního prostředí SMOČR a starosta obce Velký Osek.
„Výnos z příjmů za prodej emisních povolenek by měl být směřován kromě soukromého sektoru - domácností i do veřejného sektoru, na zateplení škol, školek, domovů pro seniory, knihoven a jiných veřejných budov. Toto potom přináší úspory pro veřejné rozpočty a tyto ušetřené peníze jsou investovány do veřejné infrastruktury pro obyvatelstvo – komunikace, osvětlení, zeleň, kanalizace, vodovod.“

Vít Vaníček, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, řekl:
„Investovat prostředky do modernizace bydlení by bylo plně v souladu s usnesením vlády o Koncepci bydlení do roku 2020."

Poznámky:
[1] Předchozí dopis předsedovi vlády na základě, které se dnešní schůzka uskutečnila a tisková zpráva, září 2011.

Šítky aktuality: