Nechcete tunely lesů? Zatelefonujte politikům

Ekologická organizace na svých webových stránkách uveřejnila telefonní čísla na sekretariáty Petra Nečase a Ivana Fuksy i podrobnější informace [2].

Ministr zemědělství Ivan Fuksa v srpnu schválil, aby generální ředitelství státních lesů vypsalo obří tendr na své zakázky po dobu jednoho roku v podobě, proti které se na jaře drtivou většinou hlasů postavila Poslanecká sněmovna, včetně hlasů ODS [3]. Vítězové zakázek mají dostat na starost veškeré práce v lesích na rozloze tisíců hektarů.

Připravované tendry kritizovali vědci, profesoři vysokých škol, Hnutí DUHA, drobní živnostníci a provozovatelé malých pil.

Ekologická organizace hlavně poukazuje na plánovaná pravidla prodeje dřeva: dodavatelské firmy si stromy samy v lese vytěží, prodají a o zisk se podělí se státními lesy. Nejvyšší kontrolní úřad varoval, že velké dodavatelské firmy kvůli použití obdobného modelu – který motivuje k vyšší těžbě – v minulosti doslova drancovaly lesy. Kácely totiž často více, než podle smlouvy měly, někdy až o 40 % [4].

Tento model prodeje nevyužívá žádný státní lesní podnik v okolních zemích ani čeští soukromí vlastníci. NKÚ také zjistil, že je pro stát nevýhodný, protože tak přichází o velké částky.

Hnutí DUHA rovněž podotklo, že podmínky plánovaných nových tendrů jsou v rozporu s programovým prohlášením vlády i s koaliční smlouvou [5]. Nerespektují navíc ani doporučení, která připravili odborníci z pověřené expertní skupiny v rámci takzvaného Národního lesnického programu [6].

Zakázky na hospodaření na velkých územích mohou vyhrát pouze největší firmy, které pak budou mít v rukou i prodej většiny dřeva. Část menších firem, jež na venkově dávají práci tisícům lidí, tak během jednoho roku může zkrachovat. Lesy ČR také budou muset propustit kvalifikovaný personál, který nyní zajišťuje prodej dřeva [7]. Nevratné kroky nastolí stejné podmínky jako předchozí, zrušený megatendr. Za rok už nezbude než stejná pravidla – která vyhovují obřím dřevařským společnostem – používat i nadále.

Hnutí DUHA požaduje, aby přechodné tendry na příští rok zachovaly současná pravidla tak, aby po důkladném – a nezávislém – rozboru vláda mohla vybrat dlouhodobé řešení, které bude nejlepší pro zdraví lesů i pro státní kasu.

Lesy ČR spravují více než šestinu české krajiny. Slouží jako místo k výletům – do státních lesů se každý víkend vydávají asi dva miliony lidí – a zadržováním srážek chrání města i obce před povodněmi. Domov zde má velká část tuzemské přírody.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Ministr Fuksa a ředitel státních lesů Sýkora opět zkouší vytvořit podmínky pro vytunelování veřejných lesů. Proklamace o transparentnosti zadávání zakázek, odborné diskusi a vyhodnocování ostatních možností zůstaly jenom na papíře. Názory své expertní skupiny ministr ignoruje. Uvidíme, zda budou on či premiér ochotni diskutovat s lidmi, kterým záleží na našich lesích. Neuvěřitelné je, že právě ministr vlády, která šetří každou korunu, chce i za cenu zdraví našich lesů vytvořit penězotok v řádu miliard korun do kapes několika největších dřevařských firem.“

Poznámky:

[1] Podrobnosti o ekologických námitkách vůči plánovaným tendrům Lesů ČR v informačním listu: http://hnutiduha.cz/uploads/media/lesy_cr_tendr_01.pdf

[2]www.hnutiduha.cz/lesy/?tunelovani

[3] Usnesení Poslanecké sněmovny ze 16. dubna 2010: www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=62537

[4] Lesy ČR už v minulosti obchodovaly víceméně stejnou metodou: takzvaně na stojato. Nejvyšší kontrolní úřad posléze konstatoval, že stát tak přichází o velké částky: „forma tržního prodeje dříví prostřednictvím vlastních organizačních jednotek je pro LČR efektivnější, než je prodej dříví nastojato jiným podnikatelským subjektům“ (NKÚ, kontrolní akce 03/14, 2004). Rovněž auditorská firma E. T. Kearney, kterou si najalo ministerstvo zemědělství, doporučila dřevo “při pni” neboli “u pařezu” – jak to nyní plánuje ministr Fuksa – vůbec neprodávat.

[5] Koaliční smlouva; str. 34:
„Koalice..[b]ude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky.“