Nezdravé lesní hospodaření – větší škody při vichřici

Vytváření vykácených holin v lesích a
nadměrná výsadba smrku zvětšují škody při velkých vichřicích, varovalo dnes
Hnutí DUHA. Ekologická organizace připomněla, že vláda musí přijít
s razantní reformou lesního zákona a změnit pravidla lesnických dotací
tak, aby zajistily zdravější hospodaření.
Holiny, které vznikají při těžbě, otevírají větru cestu
dovnitř okolních porostů. Stromy na okrajích vykácených ploch potom při vichřicích
padají dál jako domino. Takzvaná výběrová těžba po jednotlivých stromech nebo
malých skupinách by škody omezila. Přesto je každý rok holosečně vytěženo asi
15 000 hektarů českých lesů.
Smrky, které mají velmi mělké kořeny, jsou náchylnější na
vítr. Ale dodnes se u nás sází více smrku než všech listnáčů dohromady. Přitom
správný podíl tohoto stromu činí pouhých 11 % – v přirozeném složení převažují
duby, buky a jedle, tedy stromy s hlubokými kořeny.
Hnutí DUHA prosazuje reformu lesního zákona, která by
vyloučila holosečné kácení a vyžadovala výsadbu místních druhů stromů. Navrhuje
také, aby stát vyplácel lesnické dotace pouze těm majitelům lesů, kteří jsou
ochotni dobrovolně přistoupit na několik základních pravidel zdravého
hospodaření – i když je zákon ještě nevyžaduje. Vláda zatím plánuje vyplácet
subvence plošně. Ministr zemědělství Petr Gandalovič má poslední příležitost
změnit dotační pravidla v Programu rozvoje venkova, který má zanedlouho
odeslat Evropské komisi.
Více než 290 vědců a odborníků ve stanovisku
z loňského května varovalo, že špatné hospodaření včetně holosečného
kácení a nadměrné výsadby smrku zhoršuje zdravotní stav českých lesů.
Jaromír Bláha z Hnutí
DUHA řekl:
„Vichřice, polomy a vývraty při vichřicích byly a budou. Nevyhneme se
jim ani sebelepší péčí. Ale nezdravé hospodaření v lesích zbytečně
zvětšuje škody. Holosečné kácení – namísto výběrové těžby – otevírá větru cestu
dovnitř lesa a výsadba umělých smrčin způsobuje, že u nás nadále převažuje
tento mimořádně náchylný druh stromu s velmi mělkými kořeny. Důsledky může
vidět každý, kdo se po odvolání nouzového stavu, až bude bezpečněji, projde
kusem bukového a kusem sousedního smrkového lesa. Vláda proto musí konečně
připravit dlouho odkládanou reformu lesního zákona, která zajistí zdravé
hospodaření. Ministři by rovněž měli změnit lesnické dotace tak, aby milionové
subvence od státu nedostávali majitelé, kteří pokračují v nezdravém
hospodaření. K tomu má Petr Gandalovič právě teď poslední příležitost.“