NKÚ potvrdil, že pro vyčištění ovzduší musí stát dělat více. Ekologické organizace ukazují řešení

Greenpeace a Hnutí DUHA vítají výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, který se zabýval tím, jak se státu daří plnit cíle pro zlepšení kvality ovzduší [1]. Ekologické organizace opakovaně říkají, že stát nedělá maximum (a v některých případech bohužel ani minimum) pro zdraví občanů a navrhují dodatečná řešení [2]. Nutnost přijmout další opatření uznalo v reakci na výsledky šetření NKÚ i samotné Ministerstvo životního prostředí.

 

Analýza, kterou zpracovali odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že snížení emisí znečišťujících látek na potřebnou úroveň je proveditelné [3]. Podle Greenpeace a Hnutí DUHA to však znamená, že se rozhodně neobejdeme bez pokračování výměny starých (zejména uhelných) kotlů a kamen, útlumu uhelných elektráren i omezování spalování nafty a benzínu v dopravě. Tyto změny jsou navíc nutné kvůli snižování emisí skleníkových plynů a českému příspěvku ke globálnímu snažení o zastavení změny klimatu na relativně bezpečné úrovni.

 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu jasně potvrzuje, že by Česko mělo dělat víc v oblasti znečištění ovzduší. Pokud se chce ministerstvo životního prostředí polepšit, znamená to, že by nemělo ustupovat velkým znečišťovatelům a povolovat jim výjimky z emisních limitů. Díky tomu může snížit nejen množství prachu v ovzduší, ale také třeba omezit nebezpečnou rtuť, u níž je Česko jedním z největších znečišťovatelů v Evropě. Ministerstvo by mělo také dohlédnout na výměnu starých kotlů na uhlí a na dřevo v domácnostech a začít řešit i emise z dopravy.”

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Nejvyšší kontrolní úřad ČR asi nikdo nepodezírá ze zaujatosti pro ochranu životního prostředí. Jeho nezávislý verdikt však došel k tomu stejnému, co opakovaně říkají ekologické organizace. Stát nedělá pro čisté ovzduší a tedy pro naše zdraví dost. To se však může rychle změnit. Pokud Ministerstvo životního prostředí přestane přešlapovat kolem nutných řešení, jako je například zvýšení energetické daně z uhlí a návazný komplexní program pro čisté lokální vytápění. Mělo by také rezolutně odmítnout udělování výjimek z nových limitů pro uhelné elektrárny a tlačit na obce, aby rychleji řešily znečištění ovzduší z dopravy.”

 

Kontakty:

Lukáš Hrábek, Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.czPoznámky:

 

[1] https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nku-cr-se-nedari-plnit-opatreni-pro-snizeni-skodlivin-v-ovzdusi/1714613

 

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/ceska-republika-musi-snizovat-znecistovani-prachem-sedmkrat-rychleji-nez-dosud

 

[3] Dle projekce shrnuté v tabulce 33 a v obr. 25 možné snížit emise na úrovně, které odpovídají cílům pro rok 2030 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_snizovani_emisi/$FILE/OOO-NPSE_aktualizace2018_analyticka_cast-20190117.pdf (str. 72-73)

Šítky aktuality: