Nová kampaň proti rozprodeji státních lesů

Profesor Bedřich Moldan a herec Petr Vacek s předsedou protikorupční organizace Oživení Tomášem Kramárem a Petrem Machálkem, ředitelem Hnutí DUHA, žádají v dnes publikovaném dopise tři předsedy, aby „učinili přítrž snahám proměnit státní lesy v pouhou továrnu na dřevo“. Poukazují přitom na plánovanou transformaci Lesů ČR v ‚lesní ČEZ‘ [1].
Čtyři signatáři dopisu připomínají rovněž:

  • Kontroverzní obří tendry státních lesů, jež mají svěřit veškeré práce a dřevo na léta dopředu několika velkým firmám.
  • Záměry nového ředitele národního parku na Šumavě, který chce pustit dřevorubce do míst doposud ponechaných jen divoké přírodě a turistům.

Na webu Netunelujtelesy.cz se kdokoli může k dopisu připojit.
Státní podnik Lesy ČR pečuje o 16 % české krajiny, slouží milionům turistů a také obchoduje se dřevem. Ale ministr zemědělství Ivan Fuksa jej hodlá přeměnit na akciovou společnost a uvažuje, že několikaprocentní podíl rozprodá přes burzu. Dopis koaličním předsedům argumentuje, že správce veřejných lesů by se tak proměnil v polostátní komerční firmu na pěstování a prodej dřeva.
Profesor Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a bývalý senátor, řekl:
„České lesy jsou cenným přírodním bohatstvím, národním dědictvím nás všech. Nejsou jen zdrojem dřeva, ale chceme se potěšit výletem do lesa, pozorovat srnky či jeleny, obdivovat jejich přírodní bohatství či docela obyčejně sbírat houby. Proto je třeba se  o ně starat s péčí dobrého hospodáře, která musí být jasně nadřazena pouhému komerčnímu využití.“
Petr Vacek, herec, řekl:
„Naše lesy neohrožují jen megatendry v Lesích ČR. Děsí mě i počínání nového ředitele šumavského národního parku Jana Stráského. Kvůli jednomu diletantovi může naše země přijít o nevídané bohatství, které by mělo sloužit nám všem. Vědcům k poznání a nám ostatním k rekreaci. Jestli nechcete, aby se z parku národního stal lesopark, pomozte i vy!"
Tomáš Kramár, předseda protikorupční organizace Oživení, řekl:
„Státní lesy jsou národním majetkem, jehož hodnota je nevyčíslitelná, neboť nejsou jen ‚továrnou na dřevo‘. Současná vláda vsak chce na dlouhá léta svěřit péci o naše lesy těžařským společnostem, kterým jde v první řadě o zisk. A to navíc takovým způsobem, že firmy budou – v pozici státem najatého hospodáře – o stromy pečovat, kácet je a následně prodávat samy sobě. Stát bude pouze informován o tom, kolik čeho se pokácelo, a dostane zaplaceno. Jelikož příležitost dělá zloděje, nastane tunelování lesů. Rychle se kácí strom, zatímco pomalu roste les, proto je potřeba záměr vlády zastavit."
Petr Machálek, ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ministři plánují proměnit státní lesy v pouhou továrnu na dřevo. Nejvíce na tom vydělají kmotři s politickými konexemi, kteří jsou napojení na velké dřevařské firmy. Částečná privatizace by proměnila Lesy ČR v ‚lesní ČEZ‘, polostátní komerční firmu na pěstování a prodej dřeva. Lesy však mají sloužit nám všem. Utvářejí českou krajinu a chodí do nich miliony turistů. K dopisu se může připojit každý na webu Netunelujtelesy.cz.“
Poznámky:
[1] Text dopisu čtěte na http://hnutiduha.cz/netunelujte-lesy/dopis-predsedum/