Nová studie: Biopotraviny jsou nutričně hodnotnější než produkty konvenčního zemědělství

Včera byla zveřejněna nejrozsáhlejší mezinárodní analýza<--break->.

Biopotraviny obsahují výrazně vyšší hladinu nutričně hodnotných antioxidantů a nižší hladinu toxického kadmia a reziduí pesticidů. Prokázala to nejnovější studie mezinárodních expertů vedených britskou Newcastle University, zveřejněná včera v prestižním vědeckém časopise British Journal of Nutrition [1]. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší studii zaměřenou na nutriční hodnoty ekologických a konvenčně pěstovaných produktů.

Studie dokazuje, že konzumací biopotravin zvýší spotřebitelé příjem pro tělo důležitých antioxidantů a polyfenolů o 20 – 40 % bez zvýšení příjmu kalorií. Zároveň mají spotřebitelé jistotu, že tyto potraviny obsahují výrazně méně reziduí pesticidů a těžkých kovů.

Hlavní závěry studie [2]:

Způsob produkce ovlivňuje kvalitu: Studie jasně dokazuje, že kvalitu potravin určuje způsob jejich produkce.

Více antioxidantů: Biopotraviny (včetně zpracovaných výrobků jako pečivo, víno nebo ovocné šťávy) obsahují výrazně více (až o 69 %) antioxidantů a polyfenolů než běžné potraviny. Tyto látky chrání naše tělo před mnohými zdravotními problémy, včetně kardiovaskulárních chorob a některých tipů rakoviny,

Méně pesticidů: Biopotraviny obsahují výrazně méně kadmia, dusíku a reziduí pesticidů než produkty pocházející z konvenčního zemědělství. Frekvence výskytu reziduí pesticidů byla u konvenčních produktů čtyřikrát větší než u bioproduktů, kadmia obsahují konvenční potraviny téměř o polovinu více. Relativně malé množství pesticidů, které se v biopotravinách nacházejí, je dle autorů studie pravděpodobně způsobeno kontaminací z pesticidy ošetřovaných pozemků v blízkosti biofarem.

Závěry studie se liší od některých starších výzkumů. Důvodem je spolehlivější metodologie nové studie a zahrnutí dat ze stovek analýz posledních let [3].

Klára Havlová, koordinátorka spotřebitelského programu Hnutí DUHA řekla:

„Nejnovější a svého druhu nejrozsáhlejší studie jasně hovoří ve prospěch biopotravin. Dokazuje, že jejich nutriční hodnota je výrazně lepší než u produktů konvenčního zemědělství.“

„Dlouhodobá podpora a propagace bioproduktů Hnutím DUHA se zúročuje nejen kvůli lepšímu stavu krajiny a životního prostředí, ale stále více se ukazuje být prospěšnou také pro lidské zdraví.“

„Biopotraviny se nejlépe nakupují přímo od farmářů. Jsou čerstvé, bez zbytečných obalů a jejich produkci si můžete většinou na farmách přímo prohlédnout. Svého farmáře si spotřebitelé mohou snadno najít na adrese www.adresarfarmaru.cz. Bioadresář včetně jeho mobilních aplikací stále inovujeme. Nyní je možné jej aktualizovat už i na mobilních aplikacích přímo v terénu.“

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace; 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://research.ncl.ac.uk/nefg/QOF/page.php?page=1

[2] http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=VtYm9fPwlPk%3d&tabid=2301

[3] Konkrétně bylo zahrnuto 343 studií o rozdílech v obsahových látkách mezi ekologicky a konvenčně pěstovanými plodinami.


Hnutí DUHA s vděkem přiznává finanční podporu Evropské komise ­ Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova. Za obsah této tiskové zprávy zodpovídá Hnutí DUHA a nemůže být v žádném případě považován za stanovisko donora.

Šítky aktuality: