Nová studie: Zlepšením prevence a recyklace odpadů by v Evropě vzniklo 860 000 pracovních míst

Na 860 tisíc nových pracovních míst [1] by mohlo vzniknout v Evropě do roku 2030, pokud by EU přijala novou odpadovou politiku a ambiciózní cíle pro prevenci a recyklaci odpadů [2].

Práci v oblasti logistiky, opravárenství, prodeje a recyklace by tak mohl do roku 2030 najít každý šestý mladý nezaměstnaný v EU. K těmto závěrům dospěla studie zpracovaná dvěmi konzultačními a výzkumnými společnostmi [3] pro European Environmental Bureau [4], jejímiž českými členy jsou například Zelený kruh nebo ARNIKA [5].

 Ve studii byla použita veřejně dostupná data a konzervativní předpoklady. Přesto dospěla k závěrům, že pokud by EU stanovila ambiciózní cíle pro:

a) snižování jídelních odpadů,

b) znovupoužití textilu a nábytku, 

c) recyklaci,

může snížit emise oxidu uhličitého o 415 milionů tun do roku 2030. Tedy stejně, jako kdyby z evropských silnic zmizela čtyři z deseti aut [6]. Silná politika s cílem snížit jídelní odpady zase může v roce 2030 uvolnit 57 000 km2 orné půdy – tedy 2/3 rozlohy ČR.

Ekologické organizace vyzývají Evropskou komisi, aby omezila skládkování a pálení především biologicky rozložitelného odpadu (například kuchyňský a zahradní odpad, papír a podobně) a stanovila cíle pro snížení produkce, opakované použití a recyklaci tohoto odpadu.

Řada členských zemí EU s úspěchem využívá ekonomické nástroje ke snížení skládkování a pálení odpadů. Na skládkování a pálení odpadů by měl být uvalen poplatek. Naopak, kdo třídí, měl by platit méně než ten, kdo háže vše do jedné popelnice.

Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu řekl:

„V Evropě se recyklaci domácích odpadů daří. U nás ale v roce 2012 poprvé klesla. Zelený kruh zdokumentoval, že za to může zejména špatná politika Nečasovy vlády. Politici by se měli konečně poučit a přestat plýtvat surovinami i důvěrou občanů.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Prevence, opakované použití a recyklace vytvářejí pracovní místa, snižují znečištění a emise nebo šetří omezené přírodní zdroje. Řeší tak nezaměstnanost, závislost na surovinách i znečištění životního prostředí. Česká republika recykluje v EU podprůměrných 30 % komunálních odpadů, nejlepší západní státy dvakrát více. Vysoké recyklační cíle jsou příležitostí pro naše občany, experty i průmysl.

Kontakty:

Jan Piňos, Hnutí DUHA, telefon 731 465 279   , email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Studie vychází z předpokladu, že vznikne jedno pracovní místo, pokud je 1000 tun odpadu recyklováno nebo nábytek a textil opakovaně použit.

[2] Právě probíhá proces revize odpadových cílů http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm

[3] Studii vytvořili Dr Jane Beasley ze společnosti Beasley Associates Ltd ( viz www.beasleyassociates.com ) a Ray Georgeson ze společnosti Ray Georgeson Resources Ltd  ( viz www.raygeorgesonresources.co.uk )

[4] Studii s názvem „Advancing Resource Efficiency in Europe“ je možné najít na stránkách EEB www.eeb.org , celou studii lze nalézt zde: http://bit.ly/1ebetOq

[5] www.zelenykruh.cz , www.arnika.org

[6] Založeno na konzervativních odhadech emisí skleníkových plynů z aut a odhadů počtu aut v EU v roce 2008 dle evropské asociace výrobců automobilů - ACEA, viz www.acea.be/news/news_detail/vehicles_in_use/

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Šítky aktuality: