Nový návrh daňové reformy vytvoří tisíce pracovních míst

Hnutí DUHA dnes představilo plán ambiciózní ekologické daňové reformy, která sníží účty českým rodinám a pomůže oživit ekonomiku. Návrh by vytvořil tisíce nových pracovních míst v době, kdy se hospodářství propadá do recese.
Zelená organizace navrhuje snížit stávající daně o desítky miliard korun. Rozdíl má uhradit balíček pěti ekologických daní, které mají cíleně rozhýbat inovace – a investice – ve vybraných odvětvích.
Přečtěte si podrobný návrh Hnutí DUHA (pdf, 470 kB) Návrh otevře cestu na trh vysoce efektivním autům s nízkou spotřebou, omezí zbytečné obaly na zboží, které obtěžují domácnosti, a snížením spotřeby pesticidů pomůže ozdravit zemědělství.
Balíček, který má uhradit snížení současných daňových titulů, zahrnuje:
Daň podle finského a dánského vzoru motivující supermarkety a výrobce, aby domácnosti neobtěžovali nadměrnými obaly a nabízeli zboží v obalech na více použití či snadno recyklovatelných.Reformu současné silniční daně po britském vzoru tak, aby rozhýbala trh s vysoce efektivními automobily, jež řidičům ušetří tisíce korun ročně na benzínových pumpách.Daň z těžby stavebních surovin, která bude motivovat k lepší recyklaci. Nyní miliony tun končí na skládkách – a zbytečně tak roste těžba v kamenolomech, které poškozují kvalitu života v řadě obcí i krajinu.Pesticidovou daň, jež – obdobně jako ve skandinávských zemích – pomůže zastavit soustavný růst spotřeby toxických postřiků na českých polích či v sadech.Pokračování v nastartované části zelené daňové reformy, která má motivovat hlavně k investicím do vylepšování energetické efektivnosti v průmyslu. České průmyslové podniky mohou už se současnými technologiemi snížit energetickou náročnost o 23 %.Ekologické daně uhradí snížení daňového zatížení práce. Menší náklady na zaměstnance umožní podnikatelům, aby zvýšili mzdy a vytvořili nová pracovní místa.
Čeští politici o ekologické daňové reformě hovoří už přinejmenším od roku 1996. Ale zatím pouze proběhla takzvaná nultá fáze, ve které současná vláda do legislativy zavedla minimální sazby dohodnuté v EU, které nemohli dál odkládat. Zákonodárci ani ministři však dosud nevyužili reformy jako nástroje pro vlastní, domácí cíle.
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ekologická daňová reforma se u nás probírá už aspoň dvanáct let. Chceme debatu posunout od konceptů ke konkrétním návrhům. Náš návrh by dostal na trh auta s nízkou spotřebou, omezil obtěžování rodin zbytečnými obaly, pomohl recyklaci a snížil pesticidové postřiky v zemědělství.“
„Zelená daňová reforma pomůže rozhýbat čisté, vysoce efektivní technologie. Ale řada ekonomů ji podporuje i coby elegantní opatření, jak posílit hospodářství a vytvořit nová pracovní místa. Daně přitom nestoupnou ani neklesnou ani o korunu. Stát potřebuje vybírat daně, ale nemá sebemenší smysl, aby jimi penalizoval pracovní místa a majetek, zatímco pro znečištění platí nulové nebo malé sazby. Mnoho evropských států včetně Německa, Británie nebo skandinávských zemí s reformou mělo výborné zkušenosti.“
Přečtěte si také: stručný informační list o konceptu ekologické daňové reformy (pdf, 210 kB)