Nový plán pro Šumavu: většina národního parku se otevře developerům a promění v komerční lesy

Veškeré zakázky na těžbu a prodej dřeva má podle něj dostávat nová společnost řízená regionálními politiky.

Návrh má ve čtvrtek schvalovat krajské zastupitelstvo s tím, že jej předloží Poslanecké sněmovně.

Radní navrhují, aby se takzvané třetí a nově vytvořené čtvrté zóny, kde se může stavět a jež nyní tvoří asi pět procent národního parku, rozšířily na téměř sedmdesát procent jeho území. Radikální změna by většinu parku otevřela developerům s projekty nových sjezdovek, lanovek a mamutích středisek a další zástavbě hotely či rekreačními centry [1].

Většina lesů v národním parku se má napříště řídit pravidly lesního zákona, který platí pro komerční lesy. Nyní všechny lesy v národním parku – bez ohledu na to, zda jsou ponechány divoké přírodě, nebo se v nich kácí – podléhají zákonu o ochraně přírody a krajiny.

Krajští radní však chtějí, aby ochraně přírody podléhaly pouze první zóny, kterým má být vyčleněno 18 % národního parku, a zbytek se řídil stejnými pravidly jako běžné lesy určené k pěstování a těžbě dřeva.

Zákon také chce, aby národní park přestal vypisovat výběrová řízení na práce v lese podle zákona o veřejných zakázkách. Veškeré zakázky – včetně prodeje dřeva – má napříště dostávat nově zřízená obecně prospěšná společnost, kterou budou kontrolovat regionální politici. Národní park a ministerstvo životního prostředí mají mít pouze dvě ze šesti míst ve správní radě.

Přitom nikde v návrhu není řečeno, co se bude dít se ziskem z prodeje dřeva.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Není to návrh zákona o národním parku, nýbrž o zrušení národního parku. Většina parku se má otevřít developerským projektům a řídit se pravidly lesního zákona, která platí pro komerční lesy určené k pěstování a těžbě dřeva. S národním parkem to nemá nic společného.“

„Pikantní je bod, podle kterého se napříště zruší výběrová řízení na práce v lese a veškeré zakázky bude park povinně dávat jedné společnosti, kde většinu křesel ve správní radě dostanou regionální politici. Tohle mluví za všechno. Vůbec nejde o kůrovce nebo rozvoj obcí a další výmluvy, kterými se krajští politici léta zaštiťovali. Pouze chtějí dostat obchod se dřevem pod svoji přímou kontrolu.“
 

Poznámky:
[1] „Ve III. zóně lze umisťovat a povolovat pouze stavby sloužící ... turistice, sportu... pokud jejich umístění není v rozporu s posláním národního parku“ (§8 odst. 3 návrhu zákona).
„Posláním národního parku je vedle naplnění cílů ochrany a zachování typického vzhledu krajiny rovněž umožnit jeho využívání k veřejnému poznání, vzdělávání, rekreaci a turistice, jakož i k podpoře udržitelného rozvoje územně samosprávných celků, na jejichž správním území se národní park rozkládá.“ (§1 odst.1návrhu zákona)