Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček musí udělat pro zdravé veřejné lesy mnohem víc, než dělal dosud pro lesy vojenské

Komentář k jmenování nového ředitele Lesů ČR

 Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl:
„Chce-li nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček řešit krizi našich lesů a smrkovou kalamitu, musí pro to začít dělat mnohem víc, než tomu bylo za jeho ředitelování Vojenským lesům a statkům. Měl by také navázat na dobré změny svého předchůdce Tomáše Pospíšila.

Především musí začít s masivními podsadbami ohrožených smrkových monokultur listnáči a jedlemi. Nesmí se vyhýbat nutným změnám v mysliveckém hospodaření, aby vysazené stromy neničila přemnožená spárkatá zvěř. Při plánovaných těžbách musí dbát na minimalizaci holosečí, které ničí lesní půdu. Šetrné hospodaření ve veřejných lesích by Lesy ČR měly garantovat kvalitním certifikátem FSC, který požaduje i významná část dřevozpracovatelů. Ve zdravých veřejných lesích musí být místo pro divokou přírodu, nový ředitel by pro to měl pracovat.

Lesy ČR by měly změnit způsob zadávání zakázek – místo megatendrů pro velké těžařské firmy dělat část prací vlastními zaměstnanci a místními živnostníky a část pokrýt minitendry místním firmám. Například v rozlehlých smrkových lesích v Brdech, kde je smrk ohrožený hynutím a kalamitami, vysazují Vojenské lesy a statky dál smrky, dokonce smrkové výsadby dál převažují nad listnáči a jedlemi.             

Věřme, že se řediteli Josefu Vojáčkovi podaří líp ohlídat těžařské firmy a nebude u Lesů ČR docházet k případům rozsáhlého poškození lesů a lesní půdy těžkými stroji, jako tomu bylo po orkánu Kyrill ve vojenském újezdu Boletice, v době kdy řídil Vojenské lesy a statky. " 


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Šítky aktuality: