Novým ředitelem Krkonošského národního parku bude Robin Böhnisch

Náš první národní park povede krkonošský rodák a dlouholetý poslanec

Dnes ministr životního prostředí Richard Brabec jmenoval nového ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Tento nejstarší národní park v České republice povede od 2. ledna 2018 Robin Böhnisch, který byl vybrán ve výběrovém řízení. Mimo jiné povede park podle novely zákona o ochraně přírody a krajiny [1]. V Poslanecké sněmovně PČR dlouhodobě působil v ochraně životního prostředí a zasadil se o řadu pozitivních změn.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Gratulujeme nově zvolenému řediteli KRNAPu Robinu Böhnischovi. Doufáme, že bude pokračovat v dobré práci svého předchůdce Jana Hřebačky. Hlavní je nyní naplnit poslání národního parku, kterým je ochrana nerušeného vývoje přírody na nejméně polovině rozlohy národního parku podle novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která platí od poloviny letošního roku.”

“Velkou výzvou bude také návštěvnost a zvyšující se tlak na výstavbu developerských projektů na úkor přírody. Bude nutné najít takové využívání NP, které nebude poškozovat zákonem chráněné prioritní zájmy na ochraně přírody a krajiny.”


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/od-zitrka-cilem-narodnich-parku-bude-i-...

 

Šítky aktuality: