NP Šumava získal ocenění za otevřený úřad

Vedení národního parku dostalo cenu veřejnosti hlavně za transparentní zadávání zakázek v péči o lesy, které umožňuje, aby práci dostali i nejmenší živnostníci z místních obcí. Hnutí DUHA také ocenilo, že systém, zavedl pečlivou kontrolu v lese [2].

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Vedení národního parku  ukázalo, že jde zadávat zakázky na práce v lese spravedlivě a dobře, když se chce. Nastavilo rovné podmínky pro všechny, včetně nejmenších místních živnostníků, a také zavedlo takový způsob kontroly a sankcí, při kterém si dodavatelé nedovolí poškozovat lesy. Šumavská pravidla naživo ukazují, že a jak by to stejně mohly udělat státní Lesy ČR, a právě proto jsou trnem v oku velkým firmám i mnoha jednotlivým pracovníkům. Také proto je a bude velký tlak, aby nový ministr udělal změny v národním parku.“

S přístupem správy šumavského parku kontrastuje  první cena státního podniku Lesy ČR v opačné soutěži o nejvíce uzavřenou státní instituci „za systematickou obstrukční zdržovací taktiku při vyřízení žádostí o informace, zbytečné výzvy k upřesnění, překroucení zákona k průtahům, odepření informací o výměně obory Radějov s významným podnikatelem“ [3].

Poznámky:

[1] Soutěž Otevřeno X Zavřeno, která hodnotí největší “přátele“ a „nepřátele“ svobody informací a otevřenosti veřejné správy, pořádá v České republice organizace Otevřená společnost o.p.s.  Soutěž ve stejný den probíhá ve třiceti zemích světa. Koordinuje ji mezinárodní asociace Freedom of Information Advocates Network (www.foiadvocates.net).

[2] Než firma začne v lese pracovat, správci národního parku jeho stav lesa pečlivě zdokumentují, včetně GPS fotodokumentace. Stejná dokumentace se provádí i při kontrolách. Případné závady musí lesníci zaznamenat, firma je za ně sankcionována a v případě hrubého poškození lesa s ní správa parku ukončí smlouvu.

[3] Výsledky soutěže Otevřeno X Zavřeno, tisková zpráva Otevřené společnosti o.p.s., Praha, 29.10.20010