O životní prostředí se nejlépe starají obecní úřady a ekologické organizace, ukázal průzkum mínění. Lidé obecně ztrácejí důvěru v instituce

Nadpoloviční většina Čechů a Češek, přesně 51 procent, hodnotí činnost ekologických organizací v ochraně životního prostředí jako velmi dobrou či spíše dobrou, mírně lépe veřejnost hodnotí už jen obecní úřady (55 %). Ukázal to aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR [1]. Ekologické organizace tak předstihly v hodnocení Ministerstvo životního prostředí, krajské úřady, EU i vládu. Nejvyšší kategorií „velmi dobře“ jsou ekologické organizace hodnoceny dokonce nejčastěji (9 % dotázaných).

Ukázalo se však, že lidé i v oblasti životního prostředí ztrácí důvěru k domácím institucím, u téměř všech (s výjimkou Parlamentu) kladné hodnocení oproti roku 2016 pokleslo a naopak u většiny (opět s výjimkou Parlamentu) vzrostl negativní náhled veřejnosti. Zvýšila se ovšem důvěra a snížila nedůvěra v činnost EU v oblasti životního prostředí. Celkově mají ekologické organizace nejméně negativního hodnocení (31 %), druhé jsou obce (32 %).

Samotné Hnutí DUHA vychází z dřívějších podrobnějších průzkumů ještě lépe. Jeho práci hodnotí kladně 59 % lidí, kteří o Hnutí DUHA slyšeli (což je o něco více, než polovina lidí nad 15 let) [2].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Důvěra lidí nás těší a zavazuje. Většina Čechů a Češek si uvědomuje, že děláme užitečnou práci a zlepšujeme prostředí, v němž žijeme. Zároveň si uvědomujeme, že důvěra v instituce a organizace - včetně ekologických - za poslední dva roky klesla. Vzhledem k nárůstu dezinformací a poklesu politické kultury to není překvapivé a na občany se rozhodně nemůžeme zlobit. Naopak cítíme spoluodpovědnost za úkol pokles důvěry zastavit a ukázat lidem, že nejen my, ale často i veřejné instituce mají smysl pro jejich každodenní život i budoucnost.”

 

Poznámky:

[1] https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4655/f9/oe1...

[2] Dotazy na znalost a podporu Hnutí DUHA byly součástí výzkumu „Ochrana divoké přírody očima české veřejnosti 2015“.