Obama, Hollande, Cameron a další státníci dnes jednají o klimatické krizi, pomoci chudým zemím a nižší závislosti na dovozu ropy

Newyorkský globální summit OSN je důležitou zastávkou před pařížskou dohodou v příštím roce.

Klimatický summit v New Yorku, který začne dnes v 14 hodin našeho času, hostí delegace více než sto šedesáti států světa. Tři čtvrtiny z nich zde reprezentují prezidenti či premiéři včetně Baraka Obamy, Francoise Hollanda nebo Davida Camerona. ČR zastoupí ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Tento klimatický summit je výjimečný tím, že vybočuje z každoročního rytmu klimatických jednání. Svolal jej šéf OSN Pan Ki-mun, aby podpořil přípravu nové globální dohody o ochraně klimatu. Vytvořil tak unikátní příležitost pro setkání na nejvyšší úrovni. Jednání budou pokračovat na globální konferenci v Peru v prosinci a finálně má být dohoda přijata na konci příštího roku v Paříži.

Očekává se, že vrcholní politici v New Yorku oznámí, jakým způsobem budou jejich země snižovat emise skleníkových plynů a tedy i závislost na dovozu ropy a plynu, pomáhat chudým a zranitelným zemím s dopady změny klimatu nebo chránit světové pralesy před kácením. Úspěch pařížské dohody je nezbytný, protože předchozí globální klimatické summity od Kodaně v roce 2009 až po loňský ve Varšavě nepřinesly potřebný pokrok.

Evropská unie – jako jeden z klíčových hráčů mezinárodních jednání – zatím zaostává za svými možnostmi snížit zbytečnou spotřebu fosilních paliv. Jednání mezi evropskými státníky (které vyvrcholí na summitu EU 23. - 24. října) směřují k dohodě na snížení emisí o 40 % do roku 2030 a stanovení nezbytných cílů pro obnovitelné zdroje energie a energetickou efektivitu na úrovni 27, resp. 30 %. Přitom Evropská komise spočetla, že vyšší než navržené cíle by znamenaly menší závislost na dovozu ropy, plynu i uhlí a silnější ekonomiku i konkurenceschopnost.

Česká vláda přitom – v rozporu s ekonomickými zájmy České republiky  ohrožované závislostí na drahých a nejistých fosilních palivech – usiluje o nezávaznost už tak zbytečně slabých evropských cílů.

Newyorkskému summitu předcházelo zveřejnění několika nových studií včetně zprávy Světové meteorologické organizace (WMO), která potvrdila loňský rekordní meziroční nárůst koncentrace CO2 v atmosféře. Proto je nezbytné, aby státníci ohlásili co nejvyšší dlouhodobé závazky ke snižování emisí tak, aby jejich globální souhrn nezpůsobil oteplení větší, než je deklarovaná limitní hranice 2oC.

Summitu předcházel pochod tří set tisíc lidí ulicemi New Yorku, kteří vyjádřili podporu účinným metodám na ochranu klimatu. V čele průvodu stáli generální tajemník OSN Pan Ki-mun a herec Leonardo di Caprio.

„Tající Arktida představuje nanejvýš varovné znamení, že klimatickou krizi je třeba řešit tady a teď. Namísto toho, abychom dál financovali honbu za ropou a dalšími fosilními palivy v posledních nedotčených oblastech Země, potřebujeme investovat do čistých řešení: decentralizovaných zdrojů obnovitelné energie po celém světě,“ uvedla Klára Sutlovičová z Greenpeace.

„Výsledkem jednání musí být nejen politická vůle k ambiciózním klimatickým cílům, ale především konkrétní činy. Úspěchem bude každý významný finanční příspěvek např. do zeleného klimatického fondu. Je to první krok k nezbytnému zvýšení celkové finanční pomoci pro řešení dopadů klimatických změn, které ovlivňují prostředí i životy lidí,“ doplnil Jan Kejzlar z CARE Česká republika.

„Oceňujeme osobní nasazení šéfa OSN Pan Ki-muna k zorganizování summitu a doufáme, že spolu s neustále stoupajícími emisemi se bude zvyšovat i angažovanost politiků pro řešení jedné z největších výzev lidstva,“ uvedla Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice. 

„Česká republika patří mezi evropské rekordmany v plýtvání energií i znečišťování. Každý rok odešleme sto třicet miliard korun za plyn a ropu do Ruska. Bylo by zcela logické, kdyby český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dnes na summitu vstal a podpořil snižování nadměrné spotřeby ropy a plynu. Vláda, v níž sedí, slíbila řešit fosilní závislost zákonem po vzoru progresivních evropských zemí,“ řekl Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.

Kontakty:
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA,  jan.pinos@hnutiduha.cz, 731 465 279

Šítky aktuality: