Občanská sdružení chtějí chránit dominantu Českolipska

Obyvatelé Českolipska a místní občanská sdružení zásadně odmítají čerstvý záměr firmy Chlup s r.o. obnovit těžbu na kopci Tlustec. Navrhovaná těžba čediče, která má podle záměru firmy trvat 25 let, by nenávratně poškodila vzácnou přírodu i krajinný ráz.

Občané v okolí Tlustce navíc mají v živé paměti nepříjemnosti spojené s častými odstřely, které vedly k poškozování domů. Nová těžba by znamenala konec příjemného bydlení pro stovky lidí. Zástupci občanských sdružení jsou přesvědčeni, že těžba by měla na region silně negativní dopady i po stránce ekonomické a sociální.

Zástupci občanských sdružení podali řadu připomínek k záměru v rámci jeho posuzování z hlediska dopadů na životní prostředí (proces EIA). Jejich cílem je poskytnout Ministerstvu životního prostředí odbornou argumentaci pro negativní stanovisko.

Miroslav Šimonek ze Sdružení na záchranu kopce Tlustec argumentuje: „Musíme se všichni společně snažit, aby těžba na Tlustci nebyla znovu obnovena. Ochrana životního prostředí, krajinného rázu a harmonické krajiny by měla  být jak pro současnou, tak i pro budoucí generaci zcela prioritní.“

Miroslav Hudec z českolipské regionální pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život k tomu říká: „Teprve naše generace je na takové technické úrovni, aby dokázala doslova  během několika roků vymazat z krajiny i takovou významnou dominantu, jako je kopec Tlustec, který je její součástí po miliardy let. Otázkou je, zda té technické odpovídá i úroveň mravní, která  nedovolí její zneužití nejen proti zájmům ochrany přírody, ale i proti zájmům člověka samého a prostředí, na němž je životně závislý.“

Miloslav Lomič z Hnutí DUHA Česká Lípa řekl: „Devastující těžba se na Tlustci krutě podepsala. Přesto zde zůstaly rozsáhlé plochy krásného lesa a kopec si udržel výjimečnou pozici krajinné dominanty. Obnovení těžby by znamenalo smrtelnou ránu.“

Jan Korytář z občanského sdružení Čmelák - Společnost přátel přírody je tohoto názoru: "Kámen je možné získat i jinak, než likvidací Tlustce, i kdyby to mělo být nákladnější. Kvůli zisku jedné firmy si přece nenecháme před očima odtěžit kus krajiny, ve které žijeme.“
Poznámky
Další informace k tématu, například stručnou rekapitulaci hlavních důvodů nesouhlasu s těžbou, ale i připomínky jednotlivých iniciativ, najdete na webu Hnutí DUHA Česká Lípa >>