Ochrana Moravské Amazonie zatím nebude, oznámil ministr Chalupa

Ekologická organizace  podotkla, že tak místní obce přijdou o značné finanční prostředky. Ty totiž mohly získat ze zvýšeného zájmu turistů, který s sebou chráněná území přinášejí. Místo toho zde bude pokračovat plošná holosečná těžba unikátních lesů, kterou Hnutí DUHA i biologové dlouhodobě kritizují. Během deseti let tu zmizelo 650 hektarů starých porostů. Za mimořádně nešetrné označila některé aspekty zdejšího hospodaření i Česká inspekce životního prostředí, která nejdrastičtější metody zakázala [1].

Podrobnosti v informačním listu o Moravské Amazonii, oblasti soutoku Dyje s Moravou: http://hnutiduha.cz/uploads/media/luzni_lesy_www.pdf

Lužní lesy pod Břeclaví patří mezi nejvzácnější části české přírody. Jsou součástí evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000. Rostou zde nejstarší duby, jilmy a habry v České republice. Jde o druhově vůbec nejbohatší oblast v republice, proto se místům nad soutokem přezdívá Moravská Amazonie. Domov tu má nevídaně pestrá řada druhů flóry i fauny ohrožených vyhubením.

Chráněná krajinná oblast by zvýšila prestiž území mezi turisty z celé České republiky i zbytku Evropy. Vytvořila by nové příležitosti v  cestovním ruchu, pohostinství a podobně. Obcím zůstanou zavřené možnosti pro čerpání dalších dotací, například na stavbu čistíren odpadních vod. Možnosti nové výstavby však zůstanou nadále limitovány, protože drtivá většina zamýšleného CHKO by se nacházela v záplavových oblastech. Tam je výstavba zakázána již nyní.

Přečtěte si také informační list o přínosech ochrany přírody pro turistiku na jihu Moravy:
http://hnutiduha.cz/uploads/media/jm_lesy.pdf

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
„Česká republika opět ukazuje, jak neschopná je při ochraně přírodních klenotů. Moravská Amazonie je skvost, na který místní lidé mohou být právem pyšní. Je už desítky let známá po celé Evropě. Jenže podnik Lesy České republiky a část obcí ochranu odmítají a stát se s nimi neumí nebo nechce domluvit. Vyhlášení CHKO Soutok mohlo ochránit unikátní přírodu a přinést ekonomické příležitosti pro obce, zejména v oblasti cestovního ruchu nebo dotací. Převážná většina navrhované chráněné krajinné oblasti měla ležet v záplavovém území, kde jsou omezení již nyní. Pouze jako chráněná krajinná oblast mohla zůstat místem pro život mnoha vzácných druhů rostlin i zvířat a unikátních prastarých stromů. Takto ji dál bude ničit plošná holosečná těžba dřeva.“

„Vzácné lužní lesy se rychle mění v paseky a stejnověké plantáže. Ohrožené druhy mizí, přírodní hodnota a s ní i turistická atraktivita celé oblasti klesá. To ohrožuje dlouhodobý rozvoj a ochuzuje obyvatele místní i celé republiky. Správa lokality jako chráněné krajinné oblasti mohla být možností, jak toto unikátní dědictví naších předků zachovat. “
Poznámky:

[1] Podrobnosti v tiskové zprávě http://hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/browse/15/article/inspek...