Odhlasováno: elektřina bude dál dotována

Poslanci stvrdili vládní podvod: dotace pokračují. Místo čistým zdrojům pro obce a domácnosti půjdou však jen spalovnám odpadů a velkým uhelným elektrárnám

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, který počítá s tím, že výroba elektřiny bude dále dotována miliardami korun. 

Poslanci kompletně škrtli podporu pro malé projekty obnovitelné energie vhodné pro obce a domácnosti. Rozhodli však, že bude pokračovat dotovaná výroba energie v obřích spalovnách odpadků a pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla ve velkých uhelných elektrárnách.

Spalování odpadků není rentabilní, proto potřebují jejich majitelé dotovaný odběr elektřiny. Přitom například recyklace plastů je energeticky výhodnější než výroba tepla a elektřiny při jejich spalování [1]. Německo a další evropské země recyklují dvakrát větší část odpadků než Česká republika.

Pokud zákon posvětí i Senát, velké firmy provozující neefektivní a špinavou energetiku získají podporu na úkor solárních panelů na střechách domů, výroby bioplynu z odpadků či obecních větrných elektráren.

Právě takové projekty rodinám a obcím pomáhají v nezávislé výrobě energie a vytvářejí pracovní místa na venkově či v českých firmách. Peníze za energii navíc zůstávají v místní ekonomice.

Přitom pokračování v podpoře pro malé, čisté domácí zdroje obnovitelné energie by bylo mírně levnější (1,4 miliardy korun) než podpora pro projekty velkých firem, kterou do zákona prosadila vláda (více než 1,5 miliardy korun).

Fosilním palivům navíc zůstane zachována také další státní podpora. Změna zákona se nedotkne 2,7 miliard korun [2], které ročně padnou na sanaci po těžbě a daňové úlevy na domácí vytápění uhlím. Neodstraní ani náklady na škody na zdraví a krajině ve výši 60 miliard [3], které způsobují uhelné elektrárny. Spalovny odpadků zase mají být podporovány z evropských fondů.

Hnutí DUHA místo toho navrhuje, aby stát promyšleně snižoval svoji závislost na uhlí, ropě a plynu a účty domácností za energie. K tomu je potřeba přijmout fosilní zákon po vzoru Velké Británie, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv, a rozhýbe tak investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná veřejná doprava, domácí výroba energie nebo české potraviny v obchodech. Více na www.velkavyzva.cz

 

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

 „Je to podvod. Zákon rozhodně nekončí s dotovanou elektřinou. Ukončuje pouze podporu projektům čisté obnovitelné energie pro obce a domácnosti a naopak pokračuje v dotacích pro velké firmy, které provozují spalovny odpadů nebo uhelné elektrárny.“

„Pokud zákon schválí i Senát, dál to posílí fosilní barony, kteří vydělávají miliardy na prodeji stále dražšího plynu, ropy a uhlí. Zákon jim zajistí další státní dotace a naopak rodinám a obcím zkomplikuje možnost se od fosilních paliv odstřihnout.“

 

Kontakty:

Poznámky:

[1] Skládky znamenají plýtvání fosilními palivy a surovinami. Ale recyklace je výhodnější než skládky i spalovny. Spalovny komunálních odpadů ušetří ve srovnání s recyklací v průměru pouze 28 % energie. (zdroj:  Denison, R., A.: Environmental life-cycle comparisons of recycling, landfilling and incineration: A review of recent studies, Ann. Rev. Energy Environ. 21: 191-237, 1996)

[2] Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures for Fossil Fuels 2013, OECD: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/inventory-of-estimated-budgetary-support-and-tax-expenditures-for-fossil-fuels-2013_9789264187610-en

[3] Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice, COŽP, UK Praha: http://www.czp.cuni.cz/wp/12/01.pdf

Šítky aktuality: