Oficiálně potvrzeno: spalovny nesmí dovážet odpad

Ministerstvo životního prostředí definitivně uzavřelo cestu dovozu odpadků ze zahraničí do českých spaloven, když v čerstvém, lednovém čísle svého věstníku oficiálně publikovalo výklad sporných bodů zákona o odpadech. Hnutí DUHA o vydání takového výkladu usilovalo od prosince 2002.
Současný zákon zakazuje dovoz odpadu ze zahraničí ke skládkování nebo spalování. Dovoluje však import, pokud je odpad určen k využití – například recyklaci. Spalovací společnosti toho zneužívají a označují svá zařízení za teplárny či elektrárny s tím, že odstraňování odpadků je vlastně jen vedlejší efekt [1]. To by jim umožnilo odpadky importovat.
Oficiální výklad zákona tento problém řeší. Určuje totiž kritéria, kdy je možné považovat zařízení za energetické využití:
odpad musí do zařízení dodáván jako palivo – nikoli kvůli odstraňování, takže provozovatel spalovny za něj musí dodavateli platit;
zařízení musí být schopno vyrábět teplo nebo elektřinu také z jiného paliva, pokud by odpady nebylo zásobeno.
Několik firem usilovalo o povolení k dovozu desetitisíců tun komunálního odpadu ze zahraničí do pražské a liberecké spalovny. Toxická škvára a popílek – 300 kilogramů z každé spálené tuny – by zůstala u nás. Musí se ukládat na speciálně zabezpečených skládkách.
MŽP už čtyři žádosti německých a rakouských společností zamítlo. Nyní Ambrozkův úřad ještě formálně rozhoduje, zda schválí požadavek na import 80 000 tun odpadků do spalovny v Praze-Malešicích [2]. Oficiální výklad zákona ale prakticky předurčuje zamítavé rozhodnutí.
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Oficiální výklad zákona je první, klíčový krok k uzavření možnosti dovážet ze zahraničí odpady ke spálení v českých spalovnách. Teď je řada na krajských úřadech, aby spalovnám změnily povolení a přestaly je uznávat coby energetické využívání odpadů. Týká se to Libereckého, Pardubického a Jihočeského kraje a pražského magistrátu."
 
Poznámky:
[1] Všechny tři české spalovny komunálního odpadu se pokoušely prohlásit teplárnu či elektrárnu:
  
·         Liberecká spalovna v roce 2004 požádala o povolení k provozu coby zařízení pro energetické využití odpadu (krajský úřad jej vydal a ministerstvo životního prostředí po přezkoumání změnilo na zařízení k odstraňování odpadu).
 
·         Brněnská spalovna požádala o povolení coby zařízení k energetickému využití v květnu 2004 a dostala jej: zde k přezkoumání nedošlo. Klasifikace tedy platí a do Brna v zásadě lze dovážet odpadky k pálení, například z Rakouska.
 
·         Spalovna komunálních odpadů v Praze – Malešicích dostala souhlas k provozu zařízení k energetickému využití od pražského magistrátu v prosinci 2004. Ani v tomto případě nedošlo k přezkoumání.
 
·         Investor plánované spalovny v Opatovicích i krajský úřad příslušného – Pardubického – kraje již nyní označují projekt za zařízení pro energetické využívání odpadu.
 
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě na www.hnutiduha.cz/clanek.php?art=349