Olomoucký kraj: Recyklovat špatně jako v Bulharsku či na Kypru a odpady pálit ve spalovně

V pondělí 2. listopadu bude veřejně projednán další skandální odpadový plán.

Odpadovým cílem Olomouckého kraje na příštích deset let je „podporovat výstavbu zařízení k energetickému využití odpadů“ [1]. Naopak recyklace se má zvýšit léty 2013 a 2025 pouze o nicotných 1 055 tun [2]. Cíl pro recyklaci bioodpadu, který tvoří celkově až třetinu komunálních odpadů, plán neobsahuje vůbec.

Lidé a obce v Olomouckém kraji mají zaplatit zbytečně o 1,25 miliardy korun navíc. Krajský plán [3] nakládání s odpady na dalších deset let totiž prakticky nepočítá s vyšší recyklací než doposud. Dokument bude veřejně projednán v pondělí 2. listopadu a připomínkovat jej lze až do 9. listopadu.

Olomoucký kraj je tak dalším v řadě krajů, které se staví proti recyklační odpadové politice EU a v přímém rozporu s ní chce odpady především spalovat. Evropská komise i Evropský parlament požadují, aby se recyklace komunálních odpadů zvýšila do roku 2030 na 70 %. Evropský parlament navíc odmítá dotovat spalovny z unijních fondů [4]. Evropská komise by je měla dávat pouze na priority: prevenci, opakované použití a recyklaci.

Olomoucký kraj v recyklaci všech komunálních odpadů již nyní kulhá s 20 % za průměrnou recyklací v ČR (35 %) i v EU (43 %). Je tak dokonce horší než Bulharsko (28 %) a staví se po bok velmi špatným výsledkům Řecka (20 %) nebo Kypru (20 %) [5]. Kraj tak kvůli nízké recyklaci vytvoří v roce 2025 163 tisíc tun směsných komunálních odpadů. Ty však od roku 2024 nebude moci podle nového odpadového zákona skládkovat.

Prostor pro zvýšení recyklace je přitom obrovský. Zatímco průměrná produkce skládkovaných a spalovaných (směsných) komunálních odpadů v Olomouckém kraji byla v roce 2013 cca 269 kilogramů na osobu za rok, v belgickém Vlámsku je to jen 150 kilo. Přitom pokud by kraj snížil hmotnost netříděného odpadu na úroveň belgického Vlámska, ušetřil by 67 000 tun odpadů a na investicích asi 1,25 miliard korun.

Namísto snižování produkce odpadů a zvýšení úrovně recyklace však Olomoucký kraj plánuje vybudovat sedm odpadových center, kde by se odpad lisoval a posílal efektivněji ke spálení.

Občané mohou na spalovací bláznovství v právě projednávaných krajských odpadových plánech reagovat v online výzvě www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„O miliardu a čtvrt vyšší investice mají zaplatit občané a obce v Olomouckém kraji kvůli nízkým a dávno překonaným cílům recyklace a kvůli spalovací protievropské politice ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Občané mohou spalovací bláznovství ministra a krajů odmítnout v on-line petici na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.“

Kontakty:
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Tak přesně zní opatření k cíli č. 4 na straně 13, závazné části Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje
[2] Tabulka na straně 14 směrné části Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje
[3] Viz http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP219K
[4] viz Tisková zpráva Hnutí DUHA: http://hnutiduha.cz/aktualne/evropsky-parlament-zada-zvysit-recyklaci-om...
[5] Viz data Eurostatu


 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

fondnno.cz · eeagrants.cz

Šítky aktuality: