Osm střetů zájmů double ministra Šebesty

Hnutí DUHA dnes varovalo, že ministr zemědělství Jakub Šebesta, který nyní dostal na starost také životní prostředí, se ocitne v několikanásobném střetu zájmů.

Ministerstva mají na některé věci odlišné názory. Navíc ministerstvo životního prostředí má na starosti takzvaný vrchní státní dozor v lesích, kterým přímo kontroluje i úředníky ministerstva zemědělství. Ministrovi podřízená Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) také hlídá dodržování zákonů ve státních lesích, které spadají pod resort zemědělství. Hnutí DUHA vydalo seznam osmi konkrétních problémů, které bude pečlivě sledovat:

  • Nezmění ministerstvo životního prostředí náhle svůj záporný názor na kontroverzní tendry Lesů ČR? Státní lesy chtějí veškeré práce na velkých plochách na deset let předat dřevařským firmám a ministr Šebesta jejich plán podporuje.
  • Nezmění MŽP náhle názor v expertních skupinách, které připravují rozpracování takzvaného Národního lesnického programu? MŽP a ministerstvo zemědělství mají v některých věcech různá stanoviska.
  • Neseškrtá MŽP chystanou vyhlášku o ochraně alejí a stromů v krajině? Ministerstvo zemědělství k ní má velké výhrady a požadovalo zásadní změny.
  • Nezruší MŽP náhle pokutu, kterou ČIŽP udělila za devastaci přírody v oboře Radějov nedaleko Strážnice? Oboru, jež je podle zjištění ombudsmana ilegální, vlastní podnikatel Leoš Novotný, osobní přítel ministra Šebesty. Zástupkyně ombudsmana také vyzvala úředníky podřízené MŽP, aby začali s právními kroky ke zrušení obory.
  • Nepřestane MŽP náhle s přípravami nového národního parku na Křivoklátsku? Ministerstvo zemědělství s parkem, jenž by pro turisty vznikl nedaleko Prahy, nesouhlasí.
  • Nepřestane MŽP náhle s přípravami nové chráněné krajinné oblasti v lužních lesích u soutoku Dyje s Moravou? Ministerstvo zemědělství s lepší ochranou takzvané Moravské Amazonie také nesouhlasilo.
  • Neotočí MŽP náhle o 180 stupňů a nebude kácet ve zbytcích pralesů v Národním parku Šumava? Rozklad národního parku by vyhovoval Lesům ČR, které by mohly dostat místní pozemky.
  • Nepřijdou náhle o místo úředníci MŽP, kteří v minulosti svůj úřad zastupovali ve sporech s ministerstvem zemědělství?

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Ministr Šebesta bude v evidentním a několikanásobném konfliktu zájmů. Budeme velmi pečlivě sledovat, jestli ministerstvo životního prostředí náhle nezmění názor na věci, kde zatím s ministerstvem zemědělství nesouhlasilo. Navíc v některých případech přímo kontroluje dodržování zákona v úřadech, které spadají pod ministra zemědělství. Pro kontrolory bude teď hodně těžké nezávisle hlídat lidi svého vlastního šéfa. Ministerstvo bude třeba rozhodovat o pokutě, kterou inspekce životního prostředí udělila majiteli kontroverzní obory v Radějově a příteli ministra Šebesty. Co asi udělá? Píšeme premiérovi dopis, aby na případné střety zájmů osobně dohlížel.“