Pačesova komise musí řešit hlavně důležitější věci, přijít s plánem energetické efektivnosti

Takzvaná Pačesova komise, která v pátek zveřejní své první výsledky, musí podle Hnutí DUHA především přijít s podrobným plánem, jaká konkrétní opatření podniknout, aby klesla energetická náročnost české ekonomiky. Ekologická organizace připomněla, že možnosti posilování energetické efektivnosti jsou u nás mnohem větší, než kolik nabízejí nové elektrárny či uhelné doly.
Energetická efektivnost
Březnová studie pro Hnutí DUHA spočetla, že energetickou náročnost českých budov lze rozumně snížit o 60 % – hlavně lepšími izolacemi domů, které omezí úniky tepla [1]. Číslo odpovídá šestinásobku elektřiny, kterou by dodávalo rozšíření severočeských uhelných dolů pod sousední obce. Možnosti vylepšování energetické efektivnosti domácího průmyslu už se současnými technologiemi činí 23 %, tedy ekvivalent dvou jaderných elektráren v Dukovanech [2].
Hnutí DUHA chce, aby Pačesova komise přišla s konkrétním plánem legislativních opatření, daňových reforem a dalších kroků, které rozhýbou vylepšování energetické efektivnosti české ekonomiky.
Zelená energie
Česká republika využívá pouze asi 16 % svých možností obnovitelných zdrojů energie. Zelená energie především může zajistit asi polovinu vytápění [3]. Pačesova komise by podle Hnutí DUHA neměla soustřeďovat hlavní pozornost na otázku, kolik obnovitelných zdrojů přesně máme – ale navrhnout, jak využít velké možnosti, které v každém případě zatím nevyužíváme.
Uhelné doly
Uhlí za takzvanými limity těžby, které chrání zbývající obce na Mostecku, je v energetické bilanci země málo významné. Nové plynové elektrárny odpovídající kapacitě, kterou by rozšíření dolů zajistilo, by český dovoz paliv zvýšily všeho všudy asi o 6 %. Všechny koaliční strany, opozice i kraj se shodují, že nehodlají těžbu rozšiřovat [4]. Pokračování v postupném, do několika desetiletí rozplánovaném útlumu uhelných dolů podle Hnutí DUHA přinese do Podkrušnohoří život a ekonomickou prosperitu [5]. Ústecký kraj se tak zbaví image beznadějného místa, které neláká k investicím.
Jaderné elektrárny
Jaderné elektrárny vyrábějí asi 17 % české spotřeby energie a ani nejodvážnější plány nepočítají, že by se toto číslo podstatně zvýšilo. Pačesova komise by podle Hnutí DUHA měla doporučit, aby politici při debatě o nových atomových reaktorech vytkli před závorku, že ČEZ musí nést plnou finanční odpovědnost za případné škody. Podle kontroverzní klauzule současného atomového zákona by elektrárenská společnost hradila jen malou část následků [6].
* Hnutí DUHA shrnulo své názory na priority komise v loňském dopise profesoru Václavu Pačesovi.Martin Mikeska z Hnutí DUHA řekl:
“Komise by měla přijít nejen s novou vizí moderní, vysoce efektivní ekonomiky. Musí také navrhnout konkrétní plán nové legislativy, daňových reforem a dalších kroků, které pomohou snížit velkou energetickou náročnost hospodářství a rozhýbat nové technologie. Možnosti jsou enormní. Jenom průmyslovou spotřebu lze se současnými technologiemi snížit o čtvrtinu, energetickou náročnost současných budov o šedesát procent. Velké debaty o rozšiřování uhelných dolů nebo nových atomových reaktorech vedle toho vypadají skoro jako poznámka pod čarou. Modernizace sníží znečištění, ničení krajiny uhelnými doly i náklady za paliva – a posílí tak konkurenceschopnost české ekonomiky.“
Poznámky:
[1] Podrobnosti v tiskové zprávě
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě [3] Podrobnosti v tiskové zprávě [4] Podrobnosti v tiskové zprávě [5] Podrobnosti v tiskové zprávě [6] Podrobnosti v tiskové zprávě