Pačesova komise plánuje efektivní ekonomiku

Hnutí DUHA uvítalo potvrzení takzvané Pačesovy komise, že klíčovým úkolem pro českou ekonomiku je snižování vysoké energetické náročnosti. Komisaři přitom navrhli sadu průlomových opatření, která rozhýbou inovace a investice do vysoce efektivních technologií [1].
Možnosti posilování energetické efektivnosti jsou u nás mnohem větší, než kolik nabízejí nové elektrárny či uhelné doly.
Březnová studie pro Hnutí DUHA spočetla, že energetickou náročnost českých budov lze rozumně snížit o 60 % – hlavně lepšími izolacemi domů, které omezí úniky tepla [2]. Číslo odpovídá šestinásobku elektřiny, kterou by dodávalo rozšíření severočeských uhelných dolů pod sousední obce. Možnosti vylepšování efektivnosti domácího průmyslu už se současnými technologiemi činí 23 %, tedy ekvivalent dvou jaderných elektráren v Dukovanech [3].
Hnutí DUHA kvitovalo také další důležitá doporučení Pačesovy komise:
Přijetí zákona o podpoře obnovitelných zdrojů tepla (str. 195), který Hnutí DUHA prosazuje. Pačesova komise se v možnostech využití zelené energetiky (448 petajoulů, str. 194) skoro přesně shoduje s propočty, jež publikovaly ekologické organizace [4].Připravit a schválit rozvrh „postupného snižování emisí [skleníkových plynů] do roku 2050 − buď formou legislativy, nebo koncepčního dokumentu, který bude závaznější než běžné vládní programy“ (str. 34). Komise tedy navrhuje něco obdobného, jako je průlomový zákon, který právě schvaluje britský parlament [5]. Aby vláda podporovala reformu obchodování s emisemi, kterou Evropská komise navrhla v lednu. Komise výslovně doporučuje „podpořit aukční přidělování povolenek emisí skleníkových plynů, které zamezuje vzniku neoprávněných zisků [pro velké znečišťovatele] a motivuje k investicím a inovacím“ (str. 34). Prodej povolenek k exhalacím v aukcích se stal předmětem sporu, protože proti němu silně lobbují provozovatelé uhelných elektráren, hutí, chemiček a další velcí znečišťovatelé.Novou legislativu, která bude požadovat, aby všechny nové domy postavené po roce 2010 splňovaly takzvaný nízkoenergetický standard (str. 214). Budou mít asi třikrát menší spotřebu energie – a tedy exhalace i účty za paliva – na čtvereční metr než současná běžná výstavba. Hnutí DUHA prosazuje, aby vláda při debatě o nových atomových reaktorech vytkla před závorku, že ČEZ musí nést plnou finanční odpovědnost za případné škody. Podle kontroverzní klauzule současného atomového zákona by elektrárenská společnost hradila jen malou část.
Ekologická organizace však kritizovala, že komise ve svých propočtech kalkuluje s nerealisticky nízkými náklady na výstavbu nových jaderných elektráren ve výši 2000 euro za jeden kilowatt instalovaného výkonu (str. 141), přestože podle zpracovatele příslušné kapitoly i oponenta skutečná částka činí 3000 euro (str. 170).
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Klíčovým závěrem komise je důraz, který klade na zvyšování energetické efektivnosti české ekonomiky. Motivační aukce povolenek, zákon o zeleném teple, legislativní rozvrh postupného snižování exhalací, nízkoenergetické standardy na nové domy, to všechno jsou opatření, která rozhýbou nové technologie, srazí exhalace i účty za paliva. Možnosti jsou enormní. Jenom průmyslovou spotřebu lze se současnými technologiemi snížit o čtvrtinu, energetickou náročnost současných budov o šedesát procent. Velké debaty o rozšiřování uhelných dolů nebo nových atomových reaktorech vedle toho vypadají skoro jako poznámka pod čarou.“
Poznámky:
[1] Kompletní zpráva předložená k oponentuře ke stažení (pdf, 7 MB):
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě [3] Podrobnosti v tiskové zprávě [4] Propočty publikované Hnutím DUHA a sdružením Calla došly k sumě 498 petajoulů. Více v tiskové zprávě [5] Podrobnosti v tiskové zprávě