Pačesova komise: prim hraje energetická efektivnost

Hnutí DUHA přivítalo potvrzení takzvané Pačesovy komise, že ústřední otázkou je snižování vysoké energetické náročnosti v české ekonomice. Podle ekologické organizace musí komisaři ve druhé fázi své práce přijít s konkrétním plánem, jak razantně zvýšit efektivnost domácího hospodářství.
Možnosti posilování energetické efektivnosti jsou u nás mnohem větší, než kolik nabízejí nové elektrárny či uhelné doly. Březnová studie pro Hnutí DUHA spočetla, že energetickou náročnost českých budov lze rozumně snížit o 60 % – hlavně lepšími izolacemi domů, které omezí úniky tepla. Číslo odpovídá šestinásobku elektřiny, kterou by dodávalo rozšíření severočeských uhelných dolů pod sousední obce.
Možnosti vylepšování energetické efektivnosti domácího průmyslu už se současnými technologiemi činí 23 %, tedy ekvivalent dvou jaderných elektráren v Dukovanech.
Hnutí DUHA také uvítalo, že komise chce potvrdit ochranu zbývajících obcí v Podkrušnohoří před rozšiřováním uhelných dolů a vidí velké příležitosti v rapidním rozvoji zelené energetiky.
Pačesova komise by podle Hnutí DUHA měla doporučit, aby politici při debatě o nových atomových reaktorech vytkli před závorku, že ČEZ musí nést plnou finanční odpovědnost za případné škody. Podle kontroverzní klauzule současného atomového zákona by elektrárenská společnost hradila jen malou část následků.  
Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Klíčovým závěrem komise je důraz, který klade na zvyšování energetické efektivnosti české ekonomiky. Komise musí také navrhnout konkrétní plán nové legislativy, daňových reforem a dalších kroků, které pomohou rozhýbat nové technologie, a snížit tak velkou energetickou náročnost hospodářství. Možnosti jsou enormní. Jenom průmyslovou spotřebu lze se současnými technologiemi snížit o čtvrtinu, energetickou náročnost současných budov o šedesát procent. Velké debaty o rozšiřování uhelných dolů nebo nových atomových reaktorech vedle toho vypadají skoro jako poznámka pod čarou. Modernizace sníží znečištění, ničení krajiny uhelnými doly i náklady za paliva – a posílí tak konkurenceschopnost české ekonomiky.“
„Než začnou debatovat o jaderné energetice, politici by měli vytknout před závorku, že ČEZ musí nést plnou odpovědnost za případné škody. Podle současného atomového zákona by provozovatel atomových reaktorů platil jen zlomek škod.”