Papírový útlum uhlí v podání ČEZu. Prodej elektráren znečišťování naopak prodlužuje

Komentář k dnešní konferenci ČEZu o budoucnosti uhlí

Společný tiskový komentář Greenpeace a Hnutí DUHA

Elektrárenská společnost ČEZ právě představila svoje plány v oblasti uhlí. Na dole Bílina chce společnost těžit i po roce 2035, tedy i po případném rozšíření těžby, o který si žádá dnes. Žádné omezení výroby neplánuje ani u elektráren Prunéřov II a Tušimice, které chce provozovat do doby, kdy pro ně bude mít uhlí z dolu Nástup Tušimice, tedy zhruba do let 2035 až 2037. ČEZ nadále počítá i s kontroverzním prodejem elektrárny Počerady uhlobaronovi Pavlu Tykačovi, který chce nejšpinavější uhelný zdroj provozovat další desítky let.

Greenpeace a Hnutí DUHA upozorňují, že podle vědeckých propočtů musí svět skončit se spalováním uhlí už v roce 2037 (a vyspělé průmyslové země jako ČR už v roce 2031) - je to jedna z podmínek pro udržení růstu globální teploty na relativně bezpečné úrovni [1]. Toho lze dosáhnout jen při aktivním zapojení vlád a energetických společností, jako je ČEZ. Ekologické organizace také připomínají, že dle podrobného modelu české elektrifikační soustavy je možné odstavit postupně všechny uhelné elektrárny do roku 2030 [2].

Prodej elektrárny navíc neznamená útlum, spíše naopak. Příklad prodeje uhelné elektrárny Chvaletice v roce 2013 to jasně dokazuje. Elektrárna pod novým majitelem Pavlem Tykačem zvýšila spalování uhlí o více než 40 procent [3] a žádá o výjimku ze zákonných limitů pro ochranu zdraví, aby mohla zvýšit emise toxické rtuti [4]. ČEZ chce přesto prodat svoji největší uhelnou elektrárnu Počerady opět Pavlu Tykačovi. Elektrárna měla být odstavena na konci roku 2023, ale Pavel Tykač disponuje zásobami uhlí do roku 2052 [5] a plány na útlum uhelné energetiky rozhodně nemá.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, řekl:
“ČEZ dnes nepředstavil vlastně nic nového a nic ambiciózního. S rychlejším útlumem uhelné energetiky nepočítá. Na Bílině chce těžit další desítky let a elektrárnu Počerady chce prodat svému konkurentovi, který ji jen tak neuzavře. Takhle útlum uhlí v praxi opravdu nevypadá.”

Jiří Koželouh, vedoucí programu Klima, energetika a odpady Hnutí DUHA, řekl:
“ČEZ opakovaně předkládá plány, jak bude utlumovat svoji uhelnou energetiku. Zatím jsme viděli hlavně prodej elektrárny Chvaletice, která pod novým majitelem Pavlem Tykačem zvýšila emise CO2 o více než 40 procent, neboť pálí více uhlí. Teď chce ČEZ pokračovat v papírovém útlumu prodejem elektrárny Počerady stejnému uhlobaronovi. Pokud se to stane, tak vůbec nepůjde o útlum uhlí, ale naopak o podporu dalšího provozu elektrárny bez ohledu na zdraví lidí a změnu klimatu.”

Kontakty:
Jan Rovenský, Greenpeace, 724 620 844, jan.rovensky@greenpeace.cz
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Lukáš Hrábek, mluvčí Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://climateanalytics.org/media/report_coal_phase_out_2019.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/
[2] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/prelomova-studie-po-odstaveni-ceskych-u...
[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/elektrarna-pocerady-je-nejvetsi-znecist...
[4] https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2782/elektrarna-chvaleti...
[5] https://oskoreny.webnode.cz/news/stat-neresi-teplarenskou-krizi-ale-poma...