Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

Ekologické organizace se rozhodně postaví proti změně zákona, jež má lidem v desítkách českých měst a obcí znemožnit, aby se vyjadřovali ke stavbám továren, skládek a podobných projektů ve svém sousedství.
Klíčová klauzule současného zákona o ochraně přírody a krajiny dovoluje místním občanům, aby se vyjadřovali k velkým projektům, kácení stromů a dalším záměrům u svého domova. Zajistí tak, že úřad, který záměru povoluje, vyslechne návrh stavební společnosti i názor lidí z okolních obcí. Na základě argumentů obou stran poté rozhodne.
Ale podle kontroverzního návrhu, se kterým přišli poslanci Miloš Melčák s Michalem Pohankou (nezařazení), Karel Sehoř (ODS) a Milan Šimonovský (KDU–ČSL), by se celý paragraf přestal vztahovat na takzvané stavební řízení [1]. Znamenalo by to, že:
Místní lidé se budou moci vyjádřit, zda vedle jejich domova má vyrůst velká továrna – ale ne jakým způsobem bude vyrábět. Přitom právě výroba často ovlivňuje zdraví a kvalitu života rodin v sousedství více než budova samotná.Obyvatelé sousedních domů by nemohli připomínkovat, jak budou probíhat stavební práce, například kdy a kudy bude během příštích několika let na staveniště jezdit těžká technika a nákladní vozy.Ateliér pro životní prostředí, Zelený kruh, Hnutí DUHA, Arnika, Ekologický právní servis a Calla budou přesvědčovat zákonodárce, aby návrh odmítli.
Podpisy dvou vládních poslanců pod návrhem vyvolají napětí v koalici. Koaliční smlouva totiž strany zavazuje: „Zachováme stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí…“ Zelení a lidovci tradičně hájí občanská práva v ekologických zákonech. KDU-ČSL už v předchozích parlamentech soustavně hlasovala proti obdobným návrhům na vyloučení místních lidí z připomínkování při rozhodování o velkých projektech.
Kontroverzi ještě posílí, že autoři svůj návrh – který razantně mění legislativu – vydávají za pouhou opravu chyby v zákoně [2]. S poukazem na to chtějí, aby jej Poslanecká sněmovna schválila v nestandardní rychlé proceduře, hned v takzvaném prvním čtení bez běžného projednávání, důkladné diskuse v příslušném výboru a možnosti úprav.
Podobné ataky na klíčový paragraf zákona o ochraně přírody a krajiny, který občanská práva zaručuje, se během posledních dvanácti let v Poslanecké sněmovně objevily už vícekrát. Parlament je jeden po druhém vždy odmítl.
Poznámky:
[1] Podrobnosti na webu Poslanecké sněmovny
[2] Čtyři poslanci totiž tvrdí, že pokud nejsou občanská práva zakotvena přímo ve stavebním zákoně, nýbrž speciální normou o ochraně přírody a krajiny, vůbec by se na stavební řízení neměla vztahovat a jde pouze o omyl. Ale ve skutečnosti je v legislativě běžná (a pochopitelná) praxe, že hlavní zákon (zde stavební) určuje obecné pravidlo (proceduru stavebního řízení pro všechny stavby), ovšem pro zvláštní případy (stavební řízení u velkých projektů, které mohou narušit kvalitu života) mohou být stanovena ještě dodatečná pravidla (občanská práva místních lidí) ve speciální normě (zákon o ochraně přírody a krajiny).