Pardubický festival Summer of Love: průlom v recyklaci

Průlomový způsob, jak snížit množství odpadu, zavádí ve spolupráci s Hnutím DUHA hudební festival Summer Of Love, který probíhá v Pardubicích tuto sobotu.
Každý prodaný drink v PET lahvi, plechovce nebo plastovém kelímku bude na barech zálohován částkou 5 korun. Záloha se připočte k ceně nápoje. Zákazník s každým obalem dostane zálohový kupon – a po konzumaci mu na baru vrátí pětikorunu zpět.
Organizátoři předpokládají, že jednoduchým opatřením dramaticky sníží množství odpadu, které po účastnících festivalu zůstane. Každoročně to bývá několik desítek tun.
Česká republika recykluje pouze 16 % komunálního odpadu – zatímco sousední Německo a Rakousko už dosahují padesátiprocentní míry. Příčinou jsou špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným kontejnterům na tříděný odpad to průměrná domácnost má skoro 140 metrů daleko.
Hnutí DUHA prosazuje několik důležitých změn v zákoně o odpadech, které pomohou snadnější a vyšší recyklaci – aby třídit odpadky bylo stejně snadné, jako je sypat do popelnice.
Více o festivalu: www.summeroflove.cz
Více o práci Hnutí DUHA podporující lepší recyklaci: www.hnutiduha.cz/recyklace
Ivo Kropáček z Hnutí DUHA řekl:
„Přesně takovéhle opatření zajistí vysokou recyklaci a sníží množství odpadu. Kdyby podobné klauzule byly v legislativě, zbavíme se velkého množství odpadních lahví a dalších obalů. Zároveň je nutné, aby poslanci udělali v zákoně o odpadech změny, jež domácnostem usnadní třídění odpadků a recyklaci. Pouze tak se podaří zlepšit recyklační služby, které stát a města poskytují.“
Aleš Bleha, organizátor Summer Of Love, řekl:
„Chováme se k přírodě velmi divně, ničíme ji a tím ničíme sami sebe. Mnoho lidí toho mnoho napovídá, ale ve skutečnosti je jim za těžko dojít 100 metrů a vyhodit prázdnou láhev do koše, hodí ji na zem. O tom, že existuje třídění odpadků mnozí ani nevědí. Je to smutný pohled ráno na festivalu, když se lidé brodí haldami odpadků. A ještě smutnější jsou tuny netříděných odpadků, odvážených na skládky. Může-li někdo ovlivnit myšlení lidí, pak jsme to především my, pořadatelé festivalů a akcí. Nechceme být slepí a hluší k problémům, které dnes tolik trápí planetu zemi a tak přicházíme s recyklací odpadků na našem festivalu. Jistě, v globálním měřítku to neznamené mnoho, ale začít musíme každý u sebe.“