Paroubek chce už zase bourat Horní Jiřetín

Jiří Paroubek už počtvrté v posledních pěti letech [1] změnil svůj názor na to, zda by měli být obyvatelé severočeského městečka Horní Jiřetín vyhnáni z domovů kvůli rozšiřování těžby uhlí. Paroubkův dnešní „soukromý“ názor, který Lidový dům rozeslal médiím formou oficiální tiskové zprávy [2], je v rozporu s půl roku starým volebním programem sociální demokracie do podzimních parlamentních voleb [3].

Tereza Otcovská z litvínovského sdružení Kořeny dnes řekla: „Pro pana Paroubka jsou dobré vztahy s panem Tykačem a odboráři z Czech Coal zjevně důležitější, než loňské sliby voličům. Pevně doufáme, že pan předseda přijede svůj názor obhájit nejen do Horního Jiřetína, jehož obyvatele chce připravit o domov, ale i k nám do Litvínova. Víc než třicet tisíc našich občanů jistě přijme návrh, že mají žít další desítky let v enormním znečištění prachem a hlukem, jako pozoruhodný předvolební dárek.“ Hygienické limity jsou v Litvínově podle oficiálních měření překračovány již dnes, přičemž jsou z 80 % způsobovány právě povrchovou těžbou [4]. Rozšíření dolů by současnou situaci dále zhoršovalo.

Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění totiž odmítají prolomení limitů a rozšiřování uhelných velkolomů konstantě téměř tři čtvrtiny občanů Ústeckého kraje i ČR [5]. „Tvrzení některých novinářů, že předseda Paroubek své názory řídí pouze průzkumy veřejného mínění, je očividně ošklivá pomluva," poznamenal Karel Polanecký z Hnutí DUHA. „Podporou pro bourání obcí jde proti velké většině lidí v Ústeckém kraji.“

Jan Rovenský z Greenpeace upozornil, že předseda ČSSD nekriticky opakuje argumenty důlních společností, které jsou v rozporu se skutečností: „Pan Paroubek uvedl, že hlavním důvodem, proč prolomení limitů už zase podporuje, je boj proti nezaměstnanosti. Zjevně si popletl příčinu a následek – hospodářská a sociální závislost regionu na těžbě uhlí strukturální nezaměstnanost nepotlačuje, ale naopak vytváří. Další prohlubování této  závislosti je cestou do pekel.“ V případě prolomení limitů se bude Ústecko jen těžko zbavovat cejchu regionu, kde je nejhorší životní prostředí, nejkratší délka života a nejnižší vzdělanost v celé zemi. Region tak jen těžko bude přitahovat nové investory a mladé vzdělané lidi, kteří odsud utíkají.

Poznámky:
[1] Jak šel čas –  vývoj názorů Jiřího Paroubka na bourání obcí kvůli těžbě hnědého uhlí: 2004 – 2005: proti bourání, 2005: pro bourání, 2006 – 2010: proti bourání, 2010: pro bourání.

[2] Viz http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/o-prolomeni-tezebnich-limitu-moh...

[3] Do nakonec odložených parlamentních voleb v roce 2009 šli sociální demokraté s následujícím slibem: „Náš postoj v otázce limitů těžby hnědého uhlí se změní jen v případě kladného výsledku krajského referenda“ (viz http://www.cssd.cz/soubory/ke-stazeni/dokumenty/programove-dokumenty/pro...). Ve svém volebním programu do krajských voleb 2008 pak slibovali: „Dál budeme bojovat o peníze na sanaci krajiny, zařadíme platné ekologické limity těžby uhlí do zásad pro další územní rozvoj kraje.“ (viz zde: http://volby.cssd.cz/krajske-volby/ustecky-kraj/a2073.html).

[4] Viz např. společnou tiskovou zprávu měst Litvínov a Horní Jiřetín „Prašnost překračuje hygienické limity a pochází z 80 % z velkolomů” (http://www.stuz.cz/view.php?nazevclanku=litvinov-a-horni-jiretin-prasnos...).

[5] Podle průzkumu CVVM z roku 2007 odmítá prolomení limitů 72,8 % obyvatel Ústeckého kraje a 65,7 % obyvatel ČR (viz zde: http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/jen-osm-procent-cech...) Podle průzkumu Factum Inventio z loňského roku pak odmítá prolomení limitů 68 % obyvatel Ústeckého kraje a 73,4 % obyvatel ČR (viz zde: http://www.greenpeace.org/czech/media/press-release/novy-pruzkum)