Perverzní dotace: stát platí ekologické škody

Vláda každý rok utrácí stovky milionů korun z kapes daňových poplatníků za dotace, kterými podporuje ekologické škody, a účinně si tak podkopává svoji vlastní práci na snižování znečištění. Ukázala to nová studie, kterou dnes vydávají Zelený kruh a Hnutí DUHA [1].  Studie dokumentuje takzvané perverzní dotace – subvence, kterými stát finančně podporuje ekologicky škodlivé projekty a odvětví – v České republice. Vláda například: financuje rozvoj těžby a spalování lignitu (druhu uhlí s nejvyššími měrnými exhalacemi oxidu uhličitého) na Hodonínsku;přímými dotacemi motivuje zemědělce k rozorávání posledních zbytků zeleně v krajině a jejich přeměně na ornou půdu;platí výsadbu dalších umělých smrkových lesů náchylných na škůdce a výkyvy počasí v místech, kam přirozeně patří buky a smíšené porosty;podkopává recyklaci odpadu tím, že speciálními finančními výhodami pomáhá konkurenčnímu spalování;platí za zábor volné krajiny a orné půdy průmyslovými zónami;zvláštní daňovou úlevou podporuje leteckou dopravu, nejšpinavější způsob dopravy, a zajišťuje zemědělcům zlevněnou naftu. Přitom každá z těchto subvencí podporuje trend, kterému se stát zároveň snaží zabránit, často za vysokých finančních nákladů. Studie má otevřít debatu o ekologických dopadech dotací a dalších veřejných podpor, jako jsou daňové úlevy.  Studie je první ze série publikací nové edice APEL, kterou Zelený kruh a Hnutí DUHA zřídily, aby otevíraly debatu o nových ekologických tématech a netradičních pohledech na jejich společenské souvislosti. Edici podporuje Nadace OSF Praha. Zuzana Drhová ze Zeleného kruhu řekla: "Studie ukazuje cestu, jak zlepšovat ochranu životního prostředí, aniž by nás to více stálo. Někdy stačí pozměnit zadání či kritéria pro získání finanční podpory, jako je tomu u průmyslových zón či programu pro zalesňování, jindy je nejúspornější  dotační program zrušit, jako je tomu u exportních dotací na cukr či podpory těžby uhlí v Hodoníně.“   Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl: "Některé dotační programy jsou skutečně absurdní. Stát se horko těžko snaží snížit emise oxidu uhličitého a zároveň subvencuje dodávky nejšpinavějšího paliva, usiluje o vyšší recyklaci a zvýhodňuje konkurenční spalování, bojuje o každý hektar zemědělské půdy a platí její zástavbu, snaží se zbavit smrkových monokultur a dotuje výsadbu dalších. Vláda tak sype peníze daňových poplatníků do programů, kterými škodí svým vlastním záměrům. Je to zároveň špatná ekologická politika i na hlavu postavená politika fiskální."  Poznámky:  [1] České perverzní dotace: analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí, Zelený kruh/Hnutí DUHA, Praha/Brno 2005. Studii lze stáhnout na www.hnutiduha.cz/publikace/studie/ceske_perverzni_dotace.pdf a na www.zelenykruh/APEL