Plýtvání surovinami ohrožuje celosvětové zásoby vody

Evropské plýtvání surovinami ohrožuje celosvětové zásoby vody. Upozorňuje na to nezávislá studie, jejíž český překlad vydala partnerská organizace Hnutí DUHA [1].

Text varuje, že Evropu nezajímají důsledky nedostatku vody na vlastním území ani ve světě. Vyzývá vlády evropských zemí, aby začaly spotřebu vody a surovin sledovat.

Ve spotřebě vody na jednoho člověka je Evropa jako celek čtvrtá na světě. Voda je užívána přímo (na vaření, sprchování či úklid), ale také nepřímo – při výrobě zboží. Například na vyrobení jednoho litru balené vody se jich takto spotřebuje dalších devět.

Vyrobené zboží navíc končí brzy v popelnicích. Každoročně na českých skládkách nebo ve spalovnách končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun. Česká republika totiž recykluje pouhých 24 % komunálního odpadu [2]. Přitom sousední Německo nebo některé jiné evropské země recyklují až třikrát více.

Změnit by to měl nový zákon o odpadech, který nyní dokončuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Hnutí DUHA navrhuje, aby do něj zařadil takzvanou recyklační slevu [3]: obce, které hodně recyklují, a produkují tedy málo odpadků, budou mít nižší sazbu poplatku za skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích.

Recyklační sleva by motivovala radnice, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů rodinám usnadnily třídění – takže separovat odpad bude nejen správné, ale také snadné. Mohou také umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad.

Petr Nohava z programu Odpady Hnutí DUHA řekl:
„Zboží, které kupujeme, spotřebovalo ke své výrobě vodu v místě svého vzniku. Naše menší spotřeba zboží ušetří vodu třeba na druhém konci světa.“

„Zbytečně mnoho cenných surovin navíc v České republice končí ve spalovnách a na skládkách. Obce nemají motivaci, aby domácnostem usnadnily třídění. Změnu může přinést nový odpadový zákon. Ministr Chalupa by do něj měl zařadit takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, budou mít menší sazbu poplatků.“

„Cesta ke zlepšení vede přes nižší spotřebu a zvýšení recyklace.“Poznámky:

[1] Studie „Využívání vody, jak plýtvání surovinami ohrožuje vodní zásoby Země“ je dostupná ke stažení na hnutiduha.cz/uploads/media/reduse_publikace.pdf

[2] Zpráva o životním prostředí v roce 2010, MŽP, Praha

[3] Podrobnosti návrhu na http://www.hnutiduha.cz/publikace/recyklacni-sleva-na-poplatku-za-skladkovani

Ilustrační foto: Green Empowerment / E.ON

Šítky aktuality: