Podnikatelé a ekologické organizace vyzývají ministry

Investujte 10 miliard ročně z evropských fondů do oživení ekonomiky a snížení závislosti na Rusku.

Společným dopisem vyzvaly ekologické organizace, zástupci stavebního průmyslu i bytových družstev ministry Brabce a Jourovou k nastartování skutečně masivního programu úspor energie v budovách. Požadují, aby vláda připravila program energetických renovací obytných domů a veřejných budov v ČR z fondů EU ve výši 10 miliard Kč ročně.

S požadavkem přišli signatáři právě v době, kdy ministerstva jednají o rozdělení evropských fondů v programovém období 2014 - 2020. Vláda tak má jedinečnou příležitost využít tyto prostředky ke snížení závislosti českých domácností i veřejných budov na ruském plynu, zlepšení ovzduší v obcích a vytvoření desítek tisíc pracovních míst ročně. 

Podle studie Miroslava Zámečníka přinese program při desetimiliardové veřejné investici až 35 tisíc pracovních míst ročně, zejména v malých a středních stavebních firmách napříč regiony. [1] Podle výpočtů nevládní organizace CEE Bankwatch Network i oborové aliance Šance pro budovy je reálné, že částku 10 miliard ročně dokážeme smysluplně využít pro kvalitní energetické renovace budov. To potvrzuje i zkušenost z minulého programového období – úspory energie v budovách byly jednou z mála oblastí, kde byla celá alokace vyčerpána a musela být několikrát navýšena. [2]

Společný dopis odeslali minulý týden zástupci ekologických organizací Hnutí DUHA a CEE Bankwatch Network, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Svazu českomoravských bytových družstev a oborové aliance Šance pro budovy. Vyzvali v něm také k nastavení přísných kritérií pro rekonstrukce i nové budovy tak, aby byla dosažena vysoká míra úspory energie. Potřeba je také sladit podmínky s Novou zelenou úsporám a zjednodušit administraci projektů.

Ondřej Pašek z nevládní organizace CEE Bankwatch Network vysvětluje záměr dopisu: 

„Vláda by měla hned začít s plněním svých slibů. Musí využít příležitost a pro plánovaný masivní program zateplování přidělit 10 miliard Kč ročně. Místo skandálů tak evropské fondy přinesou to, k čemu jsou určeny – čisté ovzduší, pracovní místa i nižší účty za energie.“ 

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, dodává: 

„Stát by měl vyhrnout rukávy a dům po domu, krok po kroku snižovat naši závislost na ruském plynu i na vytápění uhlím. Evropské fondy jsou dobrá příležitost, jak srazit naši závislost na dovozu energie, snížit rodinám účty za vytápění a vyčistit vzduch v mnoha městech i obcích.“


Poznámky:
[1]    Program kvalitních energetických renovací budov může podle studie, při veřejné podpoře ve výši 10 miliard Kč ročně, vyvolat celkové investice kolem 35 miliard (podle výše podílu podpory)  a vytvořit tak až 35 tisíc pracovních míst. 
Zdroj: Miroslav Zámečník, Tomáš Lhoták: Srovnání makroekonomických dopadů národních programů pro zvyšování energetických standardů budov s jinými, státem financovanými alternativami. Šance pro budovy, květen 2012. 
http://sanceprobudovy.cz/images/docs/analyza_ives2012.pdf
[2]    V oblasti 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla byla alokace vyčerpána již v roce 2011, následně byla několikrát navýšena na současných 18 miliard Kč za období 2007 – 2013. Ministerstvo životního prostředí plánuje vypsat další výzvu z nevyčerpaných prostředků končícího programu v této oblasti v letošním roce.

Zdroje: Měsíční monitorovací zpráva, prosinec 2013. MMR
Plán výzev Operačního programu Životní prostředí, březen 2014. MŽP

Šítky aktuality: