Politické strany ANO, KSČM, SPD a ČSSD chtějí obětovat naše lesy loveckým zájmům části myslivců

Poslanci a poslankyně KSČM, SPD, ANO a ČSSD v pátek hlasovali [1] o odložení schválení novely zákona o myslivosti jejím vrácením do 2. čtení a tím znemožnění jejího přijetí do konce funkčního období současné vlády. Zmařili by tak šanci na ozdravení naší krajiny, vytvoření podmínek k pěstování pestrých lesů, posílení práv vlastníků pozemků a také šanci na miliardové úspory státní pokladně i soukromým subjektům. 

Hlasování bylo formálně v rozporu s jednacím řádem [2] a tudíž neplatné, ale ke konečnému hlasování o zákoně nedošlo a na příští schůzi se na návrh Pavla Kováčika (KSČM) bude o odkladu hlasovat znovu. 

Ministr zemědělství Miroslav Toman ve svém projevu neschválení novely, kterou jeho resort připravil, podpořil. Zdůvodnil to obavou z přijetí pozměňovacích návrhů [3]. Návrhy poslanců Petra Bendla (ODS), Radka Holomčíka (Piráti), Jaroslavy Krutákové (STAN), Petra Válka (TOP09) a Jana Čižinského (KDU-ČSL) by mimo jiné začlenily potřebné uznání alespoň části vlastnických práv do vládního návrhu novely či vyřešily problém invazivně se šířícího asijského jelena siky a tím pomohly při snižování nadměrných stavů spárkaté zvěře.

Většinu vysázených listnáčů a jedlí nyní spase či vážně poškodí přemnožená spárkatá zvěř. Poslední inventarizace škod zvěří ukázala, že jich je průměrně poškozeno 63 %. Na polovině území republiky je poškozeno více než  75 % mladých listnáčů a jedlí a na čtvrtině území republiky zvěř poškodila dokonce téměř všechny mladé listnáče a jedle (konkrétně 97 %) [1].  


Samo Ministerstvo zemědělství ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR za rok 2019 uvádí doslova, že „z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“ Miliardy korun vynakládané na obnovu lesů po kalamitě ze státních dotací i kapes vlastníků lesů skončí v žaludcích přemnožené zvěře. Lesníci odhadují celkové škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří minimálně na 7 miliard Kč ročně [2]. 


Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD navíc před třemi týdny při hlasování o tzv. invazní novele odsouhlasili přílepek, který ruší bez náhrady novelu mysliveckého zákona schválenou předloni na podzim Parlamentem ČR. Novela tehdy (díky podpoře zejména ANO, Pirátů, TOP 09, STAN, ODS a části ČSSD a KDU-ČSL) zavedla plánování lovu spárkaté zvěře podle míry škod tak, aby lesy dostaly šanci na obnovu v pestré druhové skladbě. Vládní novela jí nyní měla nahradit.  

Pokud bude Ministerstvo zemědělství i nadále blokovat hlasování o svém vlastním návrhu novely zákona o myslivosti, prosazovat osobní zájmy části myslivců reprezentovaných vedením ČMMJ a svou nečinností se dále podílet na obrovských ekologických i ekonomických škodách, musí příští vládní koalice co nejdříve po volbách přijít s rychlou a mnohem důslednější novelou zákona o myslivosti, která uzná práva vlastníků půdy a zajistí zdraví naší krajiny. 

Stanoviska zástupců vybraných organizací k průběhu 3. čtení novely zákona o myslivosti a negativním důsledkům pro lesy a krajinu:

„Poslanci hnutí ANO, ČSSD, SPD a komunistů se minulý týden snažili vrátit zákon o myslivosti zpět do 2. čtení, což by ale fakticky znamenalo, že vzhledem k obrovskému množství dalších projednávaných zákonů a blížícímu se konci volebního období by se tento zákon již  nestihl schválit. Fakticky by se tak promarnila šance na přijetí velmi naléhavých legislativních úprav, které naše krajina a lesy potřebují. Bohužel ale nejde o nic nového - opět převažuje zakonzervování zájmů určité části myslivecké lobby na udržení účelových ustanovení tohoto zákona před respektem k legitimním zájmům vlastníků lesů, zemědělců, kteří dál zbytečně ponesou náklady na miliardové škody na svých majetcích způsobené přemnoženou zvěří. Je tedy dobré aspoň vědět, kteří z poslanců brání důležitým změnám v myslivosti a kvůli komu se budou stále větší státní peníze vynakládané na obnovu lesů, dál míjet svým účinkem,“ hodnotí Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

„Zákon o myslivosti je jedním z legislativních předpisů, který významně dopadá na hospodaření na lesních majetcích a o jehož novelizaci, která by vedla ke snížení neúnosných škod zvěří v našich lesích, usiluje SVOL řadu let. Náš zájem je především ochrana soukromého vlastnictví, nestátních lesů, které si přejeme obhospodařovat komplexně i myslivecky a nést zodpovědnost za hospodaření s nimi. Prioritou SVOL byl pozměňovací návrh na snížení honitby vlastní na 250 ha a tím umožnění řešit narovnání stavu zvěře s lesním prostředím vlastními silami.  Rozložení sil v  Poslanecké sněmovně bohužel nenahrává ochraně soukromého vlastnictví a duch socialismu tak v myslivosti může přežívat i 30 let po revoluci,” řekl Richard Podstatzký-Thonsern, místopředseda Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR

Poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD chtějí pohřbít naše lesy. Je pro ně evidentně důležitější zajistit dostatek jelenů pro myslivecké subjekty. Bez snížení nadměrných stavů spárkaté zvěře nemáme šanci obnovit pestré a odolnější lesy. Miliardy vynaložené na jejich obnovu ze státní kasy i z peněženek vlastníků skončí v žaludcích přemnožené zvěře. Rovnováhu mezi početností zvěře a stavem našich lesů měla zajistit novela mysliveckého zákona, jejíž schválení nyní na popud samotného ministra Tomana poslanci ANO, KSČM, SPD a ČSSD blokují,“ řekl Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA

Nepovažujeme za normální, aby stát po vlastnících vyžadoval druhově pestré lesy, do jejich obnovy investoval miliardy korun a zároveň toleroval stavy zvěře v průměru 3 - 4x vyšší, než sám stanovil jako maximální. Nebylo by celospolečensky levnější vypěstované sazenice rovnou vozit do krmelců a neutrácet tak peníze za zalesňování, oplocování, nátěry a chemické postřiky proti zvěři?” řekl Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica 

„Velmi nás mrzí, že v Poslanecké sněmovně není vůle řešit miliardové škody, které v lesích a na polích působí spárkatá zvěř. Takto se opět bude o potřebě stabilních a druhově pestrých lesů pouze učeně psát v různých státních koncepcích a hovořit na jednáních a konferencích, ale skutek – utek. Venku, v lese, budou mladé jedle, duby, buky, lípy i nadále mizet jako potrava daňků, jelenů a srnců,” řekl Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody

,,Myslivost jako nepominutelnou činnost v kulturní krajině, kde každý pozemek má vlastníka, se nepodařilo v polistopadové době opětovně spojit jako právo věcné s vlastnictvím půdy. Naopak, lobby ,nevlastnické' podoby myslivosti, svoji práci často v podstatě jen zužuje na komerční lov bez nutného zachování  rovnováhy činností v přírodě. Dále nám předvádí, jak se v přímém přenosu ovládá moc zákonodárná napříč téměř celým politickým spektrem. Ke  srovnání se nabízí organizace typu 'Naše věc' a lovecká lobby odtržená od vlastnictví  s kořeny v komunismu nám ukazuje, kdo je tady skutečným pánem,” řekl Bohumír Nekola, předseda Spolku vlastníků honebních pozemků


Poznámky:

[1] Hlasování o návrhu vrácení novely do 2. čtení: https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=76761&l=cz

[2] Stenozáznam o hlasování v rozporu s jednacím řádem: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/104schuz/s104328.htm#r15

[3] Stenozáznam s vystoupením ministra Miroslava Tomana: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/104schuz/s104330.htm