Poselství ukrajinské krize: Závislost na ruské ropě a plynu lze snížit o 75 až 80 procent

Balíček sedmi opatření by ušetřil 100 miliard korun ročně<--break->.

Ekonomicky a ekologicky příznivá opatření mohou srazit naši závislost na ruské ropě o 75 procent a spotřebu zemního plynu dokonce o 80 procent. Balíček sedmi opatření – která zároveň sníží český účet za dovoz ruských fosilních paliv o 100 miliard ročně – dnes na tiskové konferenci uprostřed krymské krize představilo Hnutí DUHA.

Premiér Bohuslav Sobotka bude o snížení nebezpečné evropské závislosti na palivech z Ruska jednat s ostatními lídry EU již příští týden. Významný evropský summit bude rozhodovat o energetické a klimatické politice na příštích patnáct let. Česká vláda prozatím avizovala [1], že chce slabý návrh Evropské komise na snížení spotřeby ropy, uhlí i plynu a zvýšení domácí výroby čisté energie ještě víc oslabit [2]. Může však svůj postoj ještě změnit a přidat se k progresivním státům, jako je Německo, Francie nebo Dánsko.

Vztahy mezi Evropskou unií a Putinovým režimem, od kterého odebíráme nejvíc energetických surovin, se den za dnem zhoršují. Zároveň však jsme na něm životně závislí. Odebíráme od něj dvě třetiny naší spotřeby ropy a 60 % plynu a loni jsme mu za fosilní paliva poslali téměř 130 miliard korun [3].

Velká spotřeba dražších a dražších fosilních paliv postihuje domácnosti i podniky. Lidé mají často na výběr topit buď drahým plynem nebo špinavým uhlím. Cena tepla – největší položky z výdajů na energie – se za posledních deset let zvedla o 65 až 140 % (dle druhu fosilního paliva a způsobu vytápění) [4]. Zateplování domů dohromady s možnostmi výroby čistého tepla může přitom kompletně nahradit jak uhlí, tak dovážený plyn. Potvrdila to už první Pačesova komise. 

Hnutí DUHA proto navrhuje jako hlavní opatření přijetí zákona, který stanoví závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv. Vytvoří prostředí pro investice do chytrých řešení: úsporných domů nezávislých na importu plynu a uhelných dolech, rychlé a pohodlné veřejné dopravy, čisté domácí energie, recyklaci plastů místo dovozu nové ropy nebo elektromobilů či automobilů s velmi nízkou spotřebou [5].

Podobnou legislativu přijala – ve shodě vlády s opozicí, průmyslem i odbory – Velká Británie a za pár let se podařilo srazit závislost anglických domácností na drahém plynovém a elektrickém vytápění o čtvrtinu. Svaz britského průmyslu zákon oceňoval u příležitosti nedávného pátého výroční jeho přijetí kvůli jeho příznivému dopadu na rozhýbání moderní čisté ekonomiky [6].

Také Sobotkova vláda ve svém programovém prohlášení ohlásila, že chce takový zákon předložit [7]. Měla by tak učinit co nejrychleji.

Hnutí DUHA navrhuje – kromě rámcové evropské a české legislativy – další opatření, která v jednotlivých oblastech výrazně srazí spotřebu ropy a plynu:

  • Velký program na zateplování domů
  • Investice do tramvají, vlaků a ultraefektivních aut
  • Přesun zboží z kamionů na koleje
  • Vylepšení slabé recyklace odpadků
  • Výroba domácí čisté energie

Více o navržených řešeních najdete v přiloženém informačním listu.

Tři čtvrtiny obyvatel ČR soudí, že opatření, která snižují spotřebu fosilních paliv, jsou také prospěšná pro ekonomiku a pracovní místa. Pouze necelá čtvrtina dotázaných si myslí opak. Ukázal to poslední průzkum Eurobarometru [8]. Dřívější průzkum v ČR ukázal, že lidé chtějí zákon, který by stanovil závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv [9].

Dvě opatření z představeného balíčku uvádí Sobotkova vláda ve svém programovém prohlášení v konkrétní podobě a dvě další jsou zmíněna obecně. Dalšími dvěma se vláda fakticky nezabývá a v jednom jde přímo v protisměru ke snižování závislosti na fosilních palivech. Celkové hodnocení najdete na konci přiloženého informačního listu.

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

 „Ukrajinská krize ukázala, jak je česká i evropská závislost na fosilních palivech z Ruska nebezpečná a krátkozraká. Naše ekonomika je naprosto závislá na dodávkách ruské ropy a plynu a na zvůli režimu, s nímž máme den za dnem horší vztahy.“

 „Je skutečně nejvyšší čas, aby ministři konkrétními kroky začali razantně snižovat naši závislost na fosilních palivech. Hnutí DUHA dnes představilo balíček sedmi řešení, která by snížila spotřebu ruské ropy, resp. plynu o 75%, resp. 80% a ušetřila tak státu 100 miliard korun ročně.“

 „Premiér Sobotka by se příští týden měl na summitu EU dohodnout s lídry ostatních zemí na společném postupu, jak zásadně snížit závislost Unie na fosilních palivech. Prozatím jeho vláda tento plán podkopávala.“

Jiří Čáslavka, vedoucí sekce ekonomických a finančních politik v analytickém centru Glopolis, řekl:

 "Nejednotná a na ruském plynu a ropě závislá Evropa nemá šanci hrát s Ruskem rovnocennou partii, přestože je hospodářsky a vojensky silnější. Navíc provázanost globální ekonomiky prakticky neumožňuje uvalení sankcí, aniž by se nás to velmi citelně dotklo. Stejně jako Fukušima proměnila pohled na jadernou energetiku, tak Krym ovlivní vnímání energetické bezpečnosti. Minulost ukázala, že je Evropa pod tlakem krize schopna jednat a doplnit institucionální architekturu eurozóny. Před podobnou výzvou nyní stojíme i v oblasti energetiky."

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, telefon 731 465 279, email jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] https://www.euroskop.cz/8952/23627/clanek/cr-chce-v-klimaticke-politice-eu-jen-cil-35-procent-snizeni-emisi/

[2] ČR navrhuje, aby Unie snížila množství skleníkových emisí do roku 2030 jen o 35%. Toto množství můžeme však podle ministerstva průmyslu dosáhnout bez jediného progresívního opatření. Vláda tedy chce, aby se EU rozhodla, že příštích patnáct let nebude investovat do jediného programu zateplování domů, nepřijde s žádnou legislativou na podporu aut s nízkou spotřebou, s žádnou podporou energie z čistých zdrojů atd. 

[3] Statistika zahraničního obchodu http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO (kód KN8 pro zemní plyn je 27112100 a pro ropu 27090090) a údaje MPO o dovozu zemního plynu dle států

[4] Ceny energií a paliv, TZB-info, www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii

[5] http://www.velkavyzva.cz/content/files/DOKUMENTY/1/www-brozurka-www.pdf

[6] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/britanie-zitra-oslavi-pate-narozeniny-uspesneho-antifosilniho-zakona-prospel-i-nasi

[7] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/program-vlady-slibuje-srazit-kritickou-zavislost-na-fosilnich-palivech-zlepsit-recyklaci

[8] Viz str. 47 na http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf

[9] http://www.velkavyzva.cz/novinky/detail/76

 

Příloha:

Informační list: O 75 procent méně ruské ropy a plynu. Ukrajinská krize vrcholí a Hnutí DUHA navrhuje opatření, která sníží náš každoroční účet v Rusku o 100 miliard

Šítky aktuality: