Poslanci: jsme blíže podpoře reaktorů za každou cenu

Poslanecká sněmovna na dnešní mimořádné schůzi poslala do závěrečného třetího čtení návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů [1]. Kontroverzní zákon, který fakticky staví jaderné bloky mimo konkurenci a přenáší podnikatelské riziko na spotřebitele elektřiny a státní rozpočet, tak může jít do závěrečného třetího čtení již na začátku prosince. Hlavními problematickými body vládního návrhu zákona jsou nelimitované výhodné půjčky ze strany státu a na nejméně 30 let garantovaná výkupní cena pro elektřinu z nových reaktorů bez zákonného omezení [2]. Schválením zákona pak Parlament ztratí poslední možnost, jak ovlivnit, v jaké výši a komu by měla jít štědrá veřejná podpora.

Částečné zlepšení mohou přinést pozměňovací návrhy předložené opozičními poslanci. Například návrh poslance Jana Bartoška (KDU-ČSL) navrhuje zahrnout do zákona vazbu na Bezpečnostní strategii České republiky. Poslanec Petr Třešňák (Piráti) zase zastropování garantované výkupní ceny [3]. Nejjednodušší řešení by ovšem znamenalo schválení návrhu poslance Jana Čižinského “vypustit všechna problematická ustanovení zákona – tedy všechna ustanovení zákona” nebo zákon rovnou zamítnout.
   
Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: 
“Výsledkem zákona bude zdražení elektřiny, jak vícekrát zaznělo ve Sněmovně, a poslanci se mohou pokusit ho pouze zastropovat. Pokud by zákon měl elektřinu zlevnit, pak by na něm ČEZ netrval, přicházel by jen o své peníze.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: 
„Za pár let se skoro jistě ukáže, že odhady 160 miliard korun za reaktor byly přehnaně optimistické. Vedoucí představitelé ČEZ přijdou za budoucí vládou jednat o další půjčce kolem stovky miliard. Místo argumentů budou mít v aktovce paragrafy zákona z roku 2020. “

Poznámky:
[1] Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=966&CT1=0
[2] Podrobněji shrnuje problémy zákona tisková zpráv Sdružení Calla z 19. 11. 2020: http://calla.cz/index.php?path=hl_stranka/tiskovky/2020&php=tz201119.php
[3] Pozměňovací návrhy jsou dostupné na webu Poslanecké sněmovny: https://www.psp.cz/sqw/ppn.sqw?ct=966&o=8