Poslanci mají zítra projednávat ratifikaci přelomové klimatické dohody z Paříže

Pro její naplnění potřebujeme antifosilní zákon

Poslanecká sněmovna má zítra na programu první čtení ratifikace klimatické dohody z Paříže. Ratifikaci již dříve doporučila vláda.

Podívejte se na Události, komentáře z 6.10.2016, kde programový ředitel Hnutí DUHA Jiří Koželouh vyjadřuje svůj názor na klimatickou dohodu. Celý díl pořadu můžete zhlédnout na www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/216411000371006.

Dohodu již ratifikovaly USA, Čína a Indie a také několik evropských států (např. Francie, Německo, Maďarko, Slovensko či Polsko) a Evropský parlament. Dodnes se přidalo 81 států vypouštějících celkem 60,43 % emisí [1]. Tím už byly splněny právní podmínky (tedy ratifikace minimálně v 55 státech světa, které zároveň vypouštějí minimálně 55 procent globálních emisí skleníkových plynů) pro to, aby přelomová dohoda o ukončení fosilní závislosti světa vešla v platnost.

Česká republika se ratifikací připojí k hlavnímu trendu světové ekonomiky a ochrany klimatu, který na základě dohody z Paříže směřuje k ukončení závislosti na fosilních palivech. Globální smlouva však neuvádí konkrétní cíle pro jednotlivé státy, a proto jsou potřeba domácí zákony. Naše vláda již schválila přípravu tzv. antifosilního zákona [2], který určí cíle a tempo snižování spotřeby fosilních paliv a fakticky naplní klimatickou dohodu v naší zemi.

Česká republika je druhým největším producentem skleníkových plynů na hlavu a rok v EU a naše ekonomika je čtvrtá nejhorší z hlediska energetické náročnosti. Ekonomové spočetli, že příčinou není vysoký podíl průmyslu, ale plýtvání energií.  

Antifosilní zákon podle úspěšného britského vzoru určí průmyslu směr vývoje pro zavádění konkrétních technologií ke snížení emisí skleníkových plynů a závislosti na fosilních palivech. Rozhýbá tak investice do zateplování domů, výroby čisté energie, rychlé a pohodlné veřejné dopravy, elektromobilů či třeba produkce místních potravin. Nová legislativa také pomůže vyčistit smog v českých městech i na venkově a přinese pracovní místa v nových čistých průmyslových odvětvích.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
„Poslanci a poslankyně začnou zítra projednávat ratifikaci klimatické dohody z Paříže, jednu z nejdůležitějších globálních úmluv současnosti. Svět se v ní shodl na ukončení dlouhé éry fosilních paliv. Samotná ratifikace nám však proměnu ekonomiky a udržení kroku s vyspělými státy nezaručí. Potřebujeme domácí antifosilní zákon, který stanoví konkrétní cíle a tempo snižování naší spotřeby fosilních paliv. Jen tak vznikne předvídatelné ekonomické prostředí a rozběhnou se investice do moderních technologií i nová pracovní místa.“


Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz,

Poznámky:

[1] http://climateanalytics.org/hot-topics/ratification-tracker.html

[2] http://hnutiduha.cz/aktualne/vlada-schvalila-pripravu-antifosilniho-zako...

 

Šítky aktuality: