Poslanci se pojedou přesvědčit, jak lze kůrovcové holiny znovu zalesnit zdravým lesem

Změna lesního zákona totiž může zachránit české lesy

Nedaleko Lovosic proběhne 5. září seminář pro poslance a novináře o druhově pestrých lesích na kalamitních holinách v podmínkách Českého středohoří, spojený s prezentacemi expertů o obnově lesa po kalamitní těžbě. Zkušení lesníci zde v praxi předvedou, jak fungují opatření, která je nutné zakotvit v připravované novele lesního zákona.

V dopolední části semináře proběhne návštěva míst, ve kterých před 40 lety plošně odumřely lesy působením imisí a kůrovce. Velkoplošné holiny byly po buldozerové přípravě půdy opakovaně, a přesto neúspěšně zalesňovány zejména odolným smrkem pichlavým. Místy byla úspěšná výsadba modřínu. Nakonec se holiny spontánně pokryly břízou z přirozeného zmlazení, která zlepšila půdní vlastnosti. Dnes jsou porosty břízy postupně podsazované pestrou směsí dřevin – buky, jedlemi, duby, javory, jasany, lípami, třešněmi atd. a dospělé břízy jsou postupně odstraňovány. Vzniká tak druhově pestrý, věkově i strukturálně různorodý a tudíž odolnější les.

Po terénní části je připravena prezentace expertů Ing. Milana Košuliče (bývalý zástupce vedoucího lesní správy LČR Město Albrechtice) a Mgr. Filipa Oulehle Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe Akademie věd ČR), kteří budou hovořit o zkušenostech s obnovou kalamitních holin na severní Moravě a o obnově kalamitních holin z hlediska ovlivnění půdy a vodního režimu.

Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, vysvětluje:
„Ministerstvem zemědělství předložená novela lesního zákona ignoruje tristní stav našich lesů, neřeší problémy českého lesnictví ani nereaguje na výzvy lesníků. Je proto dobře, že se členové a členky parlamentu seznámí s možnostmi ekonomicky i ekologicky přínosného způsobu lesnického hospodaření. Ve 3. čtení novely lesního zákona budou na podzim poslanci a poslankyně hlasovat o pozměňovacích návrzích, jejichž přijetí zajistí odolný a pestrý les.”

Kontakty:
Jan Skalík, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz
Jiří Beneš, pracovník programu Krajina Hnutí DUHA, 606 078 021, jiri.benes@hnutiduha.cz

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.