Poslanci zítra projednají další dotování elektřiny, ale jenom fosilnímu průmyslu – bez diskuse a rychle.

Odhlasuje sněmovna ukončení podpory perspektivní a čisté obnovitelné energii pro domácnosti a obce?

Poslanecká sněmovna má ve středu na programu [1] vládní návrh zákona, který počítá s tím, že výroba elektřiny bude dále dotována. Rusnokova vláda navíc navrhuje schválit jej zrychleně a bez diskuse.

Hnutí DUHA poukazuje, že obří spalovny odpadků nebo spalování důlního plynu budou mít výhodnou cenu elektřiny i nadále. Z toho budou profitovat teplárenské společnosti či důlní firma OKD. Rusnokova vláda naopak hodila pod stůl chytrý systém podpory malých solárních elektráren na střechy domů, který by umožnil rodinám snížit účet za elektřinu na nulu, aniž by to ostatní spotřebitele nebo stát stálo byť jen jedinou korunu [2].

Ekologická organizace upozorňuje, že česká ekonomika zaostává proto, že se to hodí velkým energetickým společnostem – a zejména jejich majitelům. Astronomické zisky fosilních baronů jsou hlavní překážkou snižování nechtěné závislosti české ekonomiky na dražších a dražších fosilních palivech [3]. Rusnokova vláda však navrhuje kompletně škrtnout pomoc domácnostem a obcím, které si chtějí vyrábět vlastní čistou energii, aby tolik neplatily velkým dodavatelům elektřiny. 

Velké firmy prosazující neefektivní a špinavou energetiku by schválením zákona získaly podporu na úkor solárních panelů na střechách domů, malých vodních turbín, bioplynových stanic či obecních větrných elektráren.

Vláda navrhuje také oslabit recyklaci, protože cenné suroviny mají mířit do spaloven. Přitom například recyklace plastů je energeticky výhodnější než výroba tepla a elektřiny při jejich spalování [4]. Německo a další evropské země recyklují dvakrát větší část odpadků než ČR.

Teplárenské společnosti se snaží, aby pokračovala vysoká spotřeba tepla z uhlí a plynu. Spalování odpadků není rentabilní, proto nyní vláda v jejich zájmu usiluje, aby měly dotovaný odběr elektřiny.

OKD i Teplárenské sdružení, které prosazuje podporu pro spalovny odpadků, jsou členy Svazu průmyslu a dopravy, jehož viceprezidentem byl Jiří Cienciala ještě před měsícem.

Hnutí DUHA navrhuje jít jiným směrem – promyšleně snižovat závislosti na uhlí, ropě a plynu a účty domácností za energie. Proto navrhuje zákon, který se již osvědčil ve Velké Británii. Stanoví závazné tempo snižování spotřeby fosilních paliv a rozhýbe tak investice do chytrých řešení, jako jsou úsporné domy a pohodlná veřejná doprava, domácí výroba energie nebo české potraviny v obchodech. Více na www.velkavyzva.cz

 

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí DUHA, řekl:

„Zákon pokračuje v dotované výrobě elektřiny, jenomže pouze pro velké, špinavé a plýtvavé firmy. Zároveň lidem i obcím ztíží možnost se odstřihnout od fosilních baronů a jejich drahé energie.“

„Ministr Cienciala dokonce zamítl návrh, aby lidé mohli vyrábět elektřinu v solárních panelech na střechách, na které by stát ani spotřebitelé nepřispívali ani korunou.“

„Vláda chce, aby poslanci o zákoně nediskutovali a prostě jej rychle schválili. Prostě se ze všech sil snaží, aby se rodiny nemohly odstřihnout od fosilních baronů a dotovaná elektřina pro velké firmy naopak pokračovala. Jak jinak si lze vysvětlit, že prosazuje stamiliony z kapes občanů na energeticky neefektivní spalovny odpadků a odmítá malé domácí projekty solárních panelů, i když by nás nestály vůbec nic?“

 

Kontakty:

Jiří Koželouh, program Energie, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz 

Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Návrh pořadu schůze Poslanecké sněmovny (jedná se o bod č. 5): www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=57&pozvanka=1

[2] Pro nové instalace fotovoltaických elektráren do výkonu 30 kWp (tedy malé instalace nejčastěji na střechách domů) navrhuje Hnutí DUHA od roku 2014 zcela odstoupit od podpory formou minimálních výkupních cen a nahradit ji takzvaným systémem net-metering, který zavedlo například Rakousko a spouští jej Slovensko. Podpora tímto systémem je založena na tom, že majitel fotovoltaické elektrárny dodává svoji přebytečnou produkci bezplatně do sítě a ekvivalentní množství elektřiny může bezplatně odebrat. Dodá-li provozovatel elektrárny více elektřiny než spotřebuje, distribuční společnost za přebytek neplatí. 

Příklad: Fotovoltaická elektrárna s instalovaným výkonem 5 kWp vyrobí 5 000 kWh ročně a stačí zásobovat rodinný dům a díky připojení k síti a net-meteringu je zajištěna elektřina i když zrovna nesvítí slunce. Výsledná bilance je 1 500 kWh spotřebovaných v domě, 3 500 kWh dodaných zdarma do sítě a 1 500 kWh odebraných zdarma ze sítě. Výsledný účet za elektřinu je 0 Kč. Z úspor si majitel domu postupně uhradí investiční náklady na svoji střešní elektrárnu a stává se dlouhodobě nezávislý na ceně elektrické energie. 

[3] Tisková zpráva Hnutí DUHA: Fosilní baroni, přispějte na Zelenou úsporám: www.hnutiduha.cz/aktualne/fosilni-baroni-prispejte-na-zelenou-usporam 

[4] Skládky znamenají plýtvání fosilními palivy a surovinami. Ale recyklace je výhodnější než skládky i spalovny. Spalovny komunálních odpadů ušetří ve srovnání s recyklací v průměru pouze 28 % energie. (zdroj:  Denison, R., A.: Environmental life-cycle comparisons of recycling, landfilling and incineration: A review of recent studies, Ann. Rev. Energy Environ. 21: 191-237, 1996)

Šítky aktuality: