Pošlou Říman s Urbanem neústavním přílepkem desítky miliard ČEZu?

Připravit státní pokladnu o 68 miliard, nastavit pravidla pro energetiku na příštích 11 let a přitom obejít vládu, Ústavní soud a Evropskou komisi. Tak vypadá záměr poslanců Římana, Vojíře (oba z ODS) a Urbana (ČSSD), jak naložit s emisními povolenkami. Již tuto středu může být schválen sněmovnou – pouhý týden po svém zveřejnění. Poslanci svůj pozměňovací návrh totiž „přilepili“ k právě projednávanému návrhu zákona o spotřebních daních [1].
Prosincová novela evropské direktivy o emisním obchodování [2] byla úředně zveřejněna 5. června. Čeští zákonodárci vyvinuli snahu o její okamžitou implementaci, což se dosud stávalo velmi zřídka. Navíc stále chybí některé prováděcí předpisy, které má připravit Evropská komise [3]. Říman, Vojíř a Urban zřejmě chtějí využít současné politické situace a bez jakékoli konzultace s vládou, experty či veřejností rozhodnout, kam budou téct miliardy korun z emisních povolenek. Navrhují přitom nastavit pravidla tak, aby z nich nejvíce profitovala pouze jedna energetická firma - ČEZ, a.s.
ČEZ je přitom jednou z firem, které na povolenkách přidělených zdarma již v minulosti výrazně vydělaly. Za povolenky, které ČEZ dostal zdarma, si nechal zaplatit od spotřebitelů a navíc jich část prodal na burze.
Poslanci Říman s Urbanem svůj návrh obhajují jako tzv. protikrizové opatření. Ekonomická krize se však podle dostupných ukazatelů firmy ČEZ, a.s. vůbec nedotkla. Návrh by přitom mohl poškodit jiné energetické společnosti, jimž poslanci předepíšou milionové investice, které nemají ve svém investičním plánu nebo si je v nejbližší době nemohou dovolit [4].
Ekologické organizace se proto dnes obrátily na Evropskou komisi s dotazem, zda není návrh v rozporu s pravidly směrnice, jež narušení hospodářské soutěže v emisním obchodování výslovně zakazují. Zároveň požadují, aby sněmovna návrh ve středečním třetím čtení neschválila a nová legislativní úprava emisního obchodování proběhla standardní cestou, tj. včetně řádného připomínkového řízení a expertní debaty.
Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku řekl:
„Poslanci rozdávají miliardy a neví na co, zato vědí komu. Emisní obchodování by mělo sloužit ke snižování znečištění a ne ke zvyšování zisků privátních společnosti.“
Karel Polanecký z Hnutí DUHA dodal:
„Přidělování povolenek zdarma již v minulosti evidentně selhalo. Vedlo k nezaslouženým ziskům znečišťovatelů místo k razantnímu omezení emisí. Prodej povolenek v aukcích tento problém vyřeší. Výnosy z aukcí budou příjmem státu a právě z těchto peněz mohou budoucí vlády podporovat zlepšování energetické efektivnosti v budovách, průmyslu i dopravě.“
Poznámky:
[1] „Přílepek“, tedy návrh, který je na poslední chvíli vložen do zákona, s nímž vůbec nesouvisí, před dvěma lety Ústavní soud zakázal. Takto provedenou novelizaci pak jako protiústavní zrušil.
[2] Směrnice 2009/29/EC, která je součástí tzv. klimaticko-energetického balíčku schváleného v prosinci 2008. Směrnice mimo jiné zavádí povinný nákup emisních povolenek v aukcích, pro elektrárenské podniky již od roku 2013. Česká republika patří k členským státům, které se mohou rozhodnout, zda budou v sektoru elektroenergetiky dočasně přidělovat část povolenek zdarma.
[3] Jedná se o pravidla na vytvoření „akčního plánu investic“. Plán bude specifikovat, jakým způsobem budou využity finanční prostředky odpovídající ceně povolenek, které dostanou energetické firmy v letech 2013 až 2020 zdarma. Tento plán musí členský stát odeslat jako žádost Evropské komisi do 30. září 2011 k posouzení. Podat žádost nebude možné dříve, než Komise přijme pokyny, které zajistí, aby metoda přidělování povolenek nenarušila nepatřičně hospodářskou soutěž.
[4] Přílepek požaduje, aby energetické firmy investovaly do konce roku 2011 do modernizace a čistých technologií min. polovinu hodnoty zdarma přidělených povolenek, tj. cca 34 miliard Kč. Budou na to mít přitom 2,5 roku. Firmy, které mají delší investiční cykly či nedostatek volného kapitálu, tím budou diskriminovány.