Postřiky v NP Šumava už více než dva týdny

Jan Stráský v nočním rozhovoru pro Českou televizi také řekl:
„Před zvolením tohoto kroku jsem si ověřil, že stav projednání výjimky je takový, že zaručuje, že bude vydána během několika dní…neexistují žádné důvody, kromě těch časových, aby tato výjimka v rozsahu potřebném k tomu, o čem mluvíme, byla vydána.“ [2]

Ale ředitel parku postřikoval pesticidy už v den, kdy byla žádost Jana Stráského doručena a příslušné povolovací řízení začalo. Některé z nich totiž mají tabulky, které potvrzují, že byly postaveny již 19. dubna.[3]

Ekologická organizace rovněž podotkla, že ředitel nemůže předem vědět, jak povolovací řízení dopadne – pokud ovšem úředníkům předem nepřikázal, jak mají o jeho žádosti rozhodnout.

Přitom ještě tento týden nebyl proveden posudek ekologických rizik, který má prověřit, jak použití pesticidů uškodí přírodě v národním parku. Chemické aplikace totiž hubí nejen kůrovce, ale také hmyz, který je hubí – střevlíky, lumčíky, pestrokrovečníky či chalcidky –, či mláďata hmyzožravých ptáků, jež je sežerou.

Hnutí DUHA přitom našlo kmeny nastříkané pesticidy také v místech, o kterých ministr životního prostředí Tomáš Chalupa výslovně určil, že musí být ponechána divoké přírodě. .

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Zákon výslovně zakazuje používání pesticidů je v národním parku. Ředitel Stráský potřebuje speciální výjimku, která mu umožní v tomto případě nedodržovat zákon. Jak může předem vědět, že zvláštní povolení dostane? Jak může předem vědět, že posouzení rizik dopadne kladně? “

„Otrávené kmeny nebyly jedovatým pesticidem postříkány několik dní před vydáním výjimky. Tabulky na některých z nich říkají, že byly postříkány už 19. dubna, tedy v den, kdy celé povolovací řízení začalo.“

„Nejde o několik ojedinělých případů. Sami jsme zdokumentovali stovky otrávených kmenů a podle  informací Jana Stráského  jich bylo rozmístěno pět tisíc.“

Poznámky:

[1] Podrobnosti v tiskové zprávě na www.hnutiduha.cz/zpravodajstvi/detail-zpravy/article/ilegalni-chemicke-p...

[2] Kompletní záznam: www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370505

[3] dokumentační fotografie v příloze