Posvětí Rada pro energetiku „nulové“ budovy?

Hnutí DUHA, Zelený kruh i Centrum pro dopravu a energetiku apelují na ministra průmyslu Vladimíra Tošovského, aby podpořil legislativu, která mnoha rodinám ušetří tisíce korun ročně, srazí dovoz zemního plynu z Ruska i exhalace skleníkových plynů [1]. Směrnice se bude projednávat na pátečním zasedání Rady EU pro energetiku a telekomunikace.
Cílem je, aby počínaje rokem 2019 všechny nové domy vyrobily pomocí solárních panelů, kogeneračních jednotek na bioplyn a podobných zařízení stejné množství energie, jaké samy spotřebují. Takzvaný nulový standard by znamenal zásadní pokrok pro ochranu klimatu a zvýšení energetické bezpečnosti Unie.
Evropská komise předložila návrh přepracované směrnice o energetické náročnosti budov s ambiciózním cílem výrazně omezit emise skleníkových plynů i závislost na dovozu energetických zdrojů. Na provoz budov, zejména jejich vytápění, totiž v současné době připadá 40 % spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého v EU. Dokument proto upravuje postupné zavedení energetických standardů pro výstavbu nových domů i rozsáhlé rekonstrukce stávajících budov.
Ekologické organizace považují verzi směrnice odsouhlasenou v dubnu Evropským parlamentem za kvalitní dokument, jehož implementace by vedla k hlavnímu cíli, tedy k využití potenciálu snižování energetické náročnosti budov.
Pačesova komise spočetla, že pokud Česká republika využije všech příležitostí k zateplení budov a vytápění zelenou energií, nebude potřebovat k topení žádný dovážený plyn ani žádné uhlí [2]. Ekonomicky rentabilní opatření k vylepšení energetické bilance budov mohou už do roku 2020 ušetřit ekvivalent tří čtvrtin dovozu zemního plynu z Ruska do EU.
Vzhledem k tomu, že členské státy mají dosud k dokumentu odlišné pozice, nelze očekávat jeho okamžité schválení. Rada však může nastavit mantinely pro jednání v příštích měsících. Podle názoru ekologických organizací nesmí žádný kompromis překročit základní limit: přepracovaná směrnice musí platit pro všechny domy bez ohledu na velikost.
Karel Polanecký z Hnutí Duha řekl:
„Evropská komise i parlament posouvají legislativu o energetické náročnosti budov správným směrem. Věříme, že české předsednictví zahájí diskusi i na úrovni ministrů a přiblíží schválení potřebného dokumentu. Čím dříve bude přepracovaná směrnice v platnosti, tím dříve uvidíme její přínosy.“
Poznámky:
[1] Informační list ekologických organizací o změně směrnice ke stažení zde >>
[2] Podrobnosti v tiskové zprávě >>