Potvrzeno: vysoké znečištění lze snižovat

Potvrdilo se, že domácí průmysl může bez problémů snižovat vysoké exhalace oxidu uhličitého – tak ekologické organizace komentují dnešní oznámení Evropské komise, že české podniky zahrnuté do obchodování s emisemi loni vypustily 82 milionů tun emisí [1].
Národní plán pro obchodování s emisemi přitom na loňský rok přidělil uhelným elektrárnám, hutím, chemičkám a dalším znečišťovatelům kvótu na více než 97 milionů tun. Vláda i podniky argumentovaly, že průmysl musí takové množství exhalací vypouštět, aby mohl vyrábět. Nyní se ovšem prokázalo, že je schopen zajistit produkci – včetně vysokého ekonomického růstu – s podstatně nižším znečištěním [2].
Patnáctimilionový rozdíl zhruba odpovídá kompletním exhalacím celého Slovinska.
Česká republika nicméně zůstává jedním z evropských rekordmanů v exhalacích oxidu uhličitého. Vláda bude v příštích týdnech připravovat národní plán pro druhé kolo obchodování s emisemi. Centrum pro dopravu a energetiku s Hnutím DUHA prosazují, aby v něm po průmyslu požadovala podstatné snížení znečištění.
Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Číslo 82 milionů je nejlepším důkazem, že podniky vědomě mystifikovaly, aby si zajistily tučnou státní dotaci v podobě přebytečných povolenek. Po 15. květnu neexistuje jediný důvod, proč by jim vláda měla stejnou kvótu přiklepnout také v druhém alokačním plánu. Leda že by snad chtěla zhoršit probíhající změny podnebí.“
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Teď je tedy definitivně jasné, kolik povolenek k exhalacím český průmysl potřeboval, aby zajistil loňskou produkci. Nebylo to ani 110 milionů tun, jak navrhoval ministr Urban, ani 99 milionů podle ministra Ambrozka, ani 97 milionů, na něž nakonec kývla Evropská komise, nýbrž pouhých 82 milionů. Toto číslo definitivně ukončilo debatu, zda české podniky musejí zvyšovat znečištění, aby mohl pokračovat jejich rozvoj a ekonomický růst. Nemusejí. Mohou exhalace klidně snižovat. Vláda by proto měla v příštím kole obchodování s emisemi po velkých znečišťovatelích požadovat podstatné snižování znečištění, ve kterém nyní patříme mezi evropské rekordmany.“
Poznámky:
[1] Evropská komise dnes v osm hodin ráno zveřejnila podrobné údaje o emisích oxidu uhličitého v jednotlivých členských zemích:
www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/612&format=HT...
[2] Český ekonomický růst v roce 2005 činil 6 % – nejvíce za posledních deset let (www2.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje). Emise podniků, které jsou zahrnuty do obchodování, se v předchozích letech (1999 až 2004) pohybovaly kolem úrovně 85 až 90 milionů tun.