Praha i Moravskoslezský kraj plánují výstavbu megaspaloven odpadů a odmítají recyklaci

Lidé mohou plány odmítnout do pondělí 23. listopadu

Nová spalovna v Moravskoslezském kraji až na 192 tisíc tun odpadků a rozšíření kapacity pražské spalovny Malešice o jeden až dva kotle s kapacitou až 200 tisíc tun. Takové odstrašující záměry uvádějí zmíněné krajské plány odpadového hospodářství na léta 2016 - 2025 [1].

Praha velmi zaostává v recyklaci za průměrem ČR a stanovuje si nízké recyklační cíle. Moravskoslezský kraj je v recyklaci sice premiantem, ale nemíní ji dál rozvíjet. Všechny recyklační cíle stanovil na tak nízké úrovni, že je již dávno překonal. Výsledkem nízkých recyklačních cílů bude nadále vysoká produkce netříděných odpadů a vysoké kapacity pro jejich tepelné zpracování, představující investice ve výši miliard korun. Veřejnost může tyto skandální plány odmítnout do pondělí 23. listopadu na webu www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.

Praha recyklovala v roce 2013 pouze 14 % všech komunálních odpadů [2], přičemž průměr v ČR je 30 % [3], v EU dokonce 42 % [4]. Evropská komise přitom plánuje zvýšení recyklace komunálních odpadů až na 70 % do roku 2030 [5]. Praha si však nestanovila cíl pro zvýšení recyklace všech komunálních odpadů. Stanovila si jen za cíl do roku 2020 recyklovat polovinu papírů, plastů, skla a kovů, které jsou obsaženy v komunálních odpadech, přičemž již v roce 2013 toho dosáhla na 40,6 % [6].

Také Moravskoslezský kraj, který v roce 2013 recykloval 49,3 % komunálních odpadů [7] a je tak v recyklaci všech komunálních odpadů v ČR nejlepší, si pouze stanovil za cíl do roku 2020 recyklovat polovinu papírů, plastů, skla a kovů, které jsou obsaženy v komunálních odpadech. Tohoto cíle však dosáhl již v roce 2009 a v roce 2013 jej překonal, když recykloval 67 % [8]. Moravskoslezský kraj si tedy pro recyklaci stanovil dávno překonaný cíl a další rozvoj třídění odpadů v rozporu s evropskou politikou neplánuje.

Také v případě netříděného, směsného komunálního odpadu kraje selhávají. Praha chce být nadále smutným rekordmanem ČR v produkci směsného komunálního odpadu a vytvářet jej 308 kg na osobu a rok [9]. Moravskoslezský kraj plánuje zbrzdit dosavadní pokles množství směsných odpadů a v roce 2024 jich produkovat 192 - 196 kg na osobu a rok [10]. Přitom obsah černých popelnic - směsný komunální odpad – v celé EU, ČR i Moravskoslezském kraji klesá. Prostor pro snížení množství odpadu je obrovský. Zatímco průměrná produkce skládkovaných a spalovaných (směsných) komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji byla v roce 2013 cca 252 kilogramů na osobu za rok, respektive v Praze 308 kg na osobu a rok, v belgickém Vlámsku nebo slovinském hlavním městě Lublani je to jen 150 kilo [11]. Pokud by Praha a Moravskoslezský kraj snížily hmotnost netříděného odpadu na úroveň belgického Vlámska a Lublaně, ušetřily by na investicích asi čtyři miliardy korun (Praha), respektive jednu miliardu (Moravskoslezský kraj) [12].

Plány Prahy na rozšíření spalovny Malešice o další jeden až dva kotle s kapacitou až 200 tisíc tun odpadů, tedy zvýšení kapacity na 160 % současného stavu, jsou výsledkem špatné odpadové politiky ČR, která ignoruje cíle EU [13]. Moravskoslezský kraj chce nadále podporovat zkrachovalý projekt Krajského integrovaného centra Karviná s kapacitou 192 tisíc tun odpadů, přičemž soukromí investoři plánují na Karvinsku plazmové zplyňování až 100 tisíc tun odpadů, výstavbu spalovny v Karviné s kapacitou až 180 tisíc tun nebo výstavbu spalovny v Dětmarovicích s kapacitou až 160 tisíc tun ročně [14]. Při nízkých recyklačních cílech by komíny těchto plánovaných spaloven zbytečně prolétly také cenné recyklovatelné suroviny.

Recyklace přitom ušetří až čtyřikrát více energie, než kolik se vyrobí spálením odpadů. Recyklace přináší více pracovních míst, šetří suroviny a snižuje emise i produkci odpadů, proto má podle celoevropské závazné hierarchie nakládání s odpady jednoznačně přednost před spalováním odpadů.

Občané mohou spalovací bláznovství Prahy a Moravskoslezského kraje odmítnout v on-line „petici“ na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

Prohnat cenné recyklovatelné suroviny komínem, to jsou zastaralé myšlenky z 19. století. Zatímco celá Evropa zvyšuje recyklaci, Praha a Moravskoslezský zřejmě dvě století zaspaly. Recyklace šetří přírodní zdroje i energii, snižuje znečištění a dává práci více lidem než neefektivní, drahé a toxické látky produkující spalovny. Občané mohou spalovací šílenství odmítnout v on-line petici na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.“

 

Kontakt:

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

 

 Poznámky:

 [1]Plán odpadového hospodářství Prahy zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP225K

    Plán Moravskoslezského kraje zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP220K

 [2] tabulka 12 na straně 39

 [3] viz tabulka 1 zde: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1612

 [4] viz data Eurostatu

 [5] www.eeb.org/EEB/index.cfm/news-events/news/not-bad-but-can-do-better-leaked-eu-proposal-on-circular-economy/

 [6] viz tabulka 2.4.1. na str 49 dokumentu: Podíl POPR (příprava k opětovnému použití a recyklace) na produkci = 40,56 %

 [7] viz tabulka 10 na str. 25 analytické části

 [8] viz str. 174 analytické části

 [9] viz tabulka 10 na str. 32

 [10] viz kapitola 2.4.3. na str. 160, analytické části

 [11] www.zerowasteeurope.eu/2014/09/ljubljana-first-eu-capital-to-adopt-a-zer...

 [12] Investice na vybudování spalovny komunálních odpadů s kapacitou 100 000 tun (například ZEVO Chotíkov u Plzně) přijde minimálně na 2 miliardy korun. Moravskoslezský kraj údajně musí postavit zařízení na minimálně 51 tisíc tun odpadů, tj. investice ve výši minimálně 1 miliardy. Praha plánuje jeden až dva nové kotle spalovny v Malešicích s kapacitou až 200 tisíc tun, tj. investice čtyři miliardy korun.

 [13] Viz strana 102 kapitola 4.1.2.2.

 [14] Viz strana 176 analytické části

 

Šítky aktuality: