Praha otevře cestu evropské divočině

„Divočina a velká přírodní území v Evropě“ je název velké evropské konference, kterou bude tento týden hostit Praha. V rámci českého předsednictví ji pořádá Evropská komise a české Ministerstvo životního prostředí v hotelu Crowne Plaza. Cílem setkání více než 230 politiků, odborníků a zástupců byznysu z celé Evropy je hledat cestu jak v Evropě zajistit obnovu a ochranu velkých oblastí ponechaných přírodě.
„Bezzásahový režim včetně přírodních katastrof, jako jsou vichřice, masová přemnožení hmyzu, laviny či požáry, může být úspěšný při obnově přirozené dynamiky vývoje lesů a k dosažení cílů v ochraně biodiverzity. … Zkušenosti ukazují, že bezzásahový režim není jen legitimním přístupem v chráněných územích, ale je i levnější…“ uvádí podkladové materiály konference [1].
Podle návrhů připravených do diskuse na konferenci má ochrana a obnova oblastí divočiny v Evropě stát na třech pilířích:
Přísná ochrana dosud nedotčené přírody – zejména severských zemí či pralesů v Rumunsku.Bezzásahový režim tam, kde hospodařením nedošlo k zásadní přeměně ekosystémů (například na ornou půdu) – zejména v lesích střední Evropy.Revitalizace v člověkem značně přeměněných oblastech – zejména v nížinách Holandska.
Vědecký výzkum posledních desetiletí ukázal význam divokých oblastí přírody nejen pro zachování druhového bohatství, ale také v prevenci povodní díky neregulovaným tokům a nepoškozené půdě s vyšší schopností zadržovat srážky. Ještě více je nyní ceněno, že oblasti divočiny umožňují adaptaci druhů na klimatické změny a jejich značný potenciál je i v ukládání uhlíku.
Konferenci zahájí ve středu 27. května ministr životního prostředí Ladislav Miko spolu s výkonným ředitelem DG Environment Evropské komise Michaelem Hamellem za účasti bývalého prezidenta Václava Havla.
Hnutí DUHA bude na konferenci zastupovat vedoucí programu Lesy Jaromír Bláha.
Konference reaguje mimo jiné na nesplnění závazku Evropské unie zastavit do roku 2010 pokles biologické rozmanitosti [2]. K okamžitým krokům k ochraně oblastí divočiny v Evropě vyzvala únorová rezoluce Evropského parlamentu [3], který očekává jejich návrh právě od nadcházející konference.
Zájem evropských politiků má i ekonomické důvody. Divočina se stává čím dál víc předmětem turistického byznysu, na kterém často stojí ekonomický rozvoj venkova. V okolí takových chráněných území rostou ceny pozemků. Slovo „wild“ je vynikající marketingovou značkou pro místní produkty. Významný, ale obtížně vyčíslitelný, je lékaři oceňovaný přínos pro rekreaci, psychickou relaxaci a duševní rozvoj.
Program konference včetně dvou tiskových konferencí a některých podkladů jednání je ke stažení na webových stránkách konference www.wildeurope.org
Jaromír Bláha, vedoucí programu Hnutí DUHA řekl:
„Konference bude pravděpodobně mezníkem v ochraně evropské přírody. Dříve Evropský parlament a nyní Evropská komise reagují na potřebu chránit větší území ponechaná přírodě. Ukazuje se také, že čím dál více lidí chce navštěvovat oblasti divočiny jako protipól průmyslových zón a zrychlujícího se tempa života ve městech. Venkovské regiony s dochovalou přírodou na tom mohou slušně vydělávat.“
Poznámky:
[1] Conference on Wilderness and Large Natural Habitat Areas, DOCUMENTARY MATERIALS - BACKGROUND DOCUMENTS AND DISCUSSION PAPERS, May 27 – 28, 2009, Prague, Czech Republic [2] Závazek zastavit do roku 2010 pokles biologické rozmanitosti je součástí Strategie pro udržitelný rozvoj EU přijatý 16.června 2001 ve švédském Gothenburgu. Více zde >> [3] Text rezoluce k dispozici zde >>