Pražské lesy dostaly značku za zdravé hospodaření

Hnutí DUHA uvítalo dnešní oznámení [1], že pražské městské lesy dostaly značku zdravého hospodaření Forest Stewardship Council (FSC).
Město na svých pozemcích přechází na péči podle mezinárodních pravidel FSC. Ekologická organizace označila Prahu za dobrý příklad pro státní lesy i ostatní vlastníky a správce lesů.
Pravidla FSC mimo jiné vyžadují sázet do lesů pestřejší skladbu místních druhů dřevin. Omezují holosečné kácení či chemické postřiky porostů, vylučují umělé vápnění a hnojení a požadují ponechání několika procent lesa v tzv. referenčních plochách, kde se netěží dřevo. Zajišťují tak, že hospodaření nebude les trvale poškozovat. Pražané budou mít dlouhodobou záruku, že místa k rekreaci nebude poškozovat plošné kácení, vytváření holin a nadměrná výsadba smrku. Zákazníci si přitom mohou být jisti, že dřevo nebo papír s certifikátem FSC pochází ze zdravě obhospodařovaných pozemků.
Porosty přitom zůstávají pro majitele ziskové a záruka zdravého hospodaření znamená i konkurenční výhodu na trhu.
V Polsku, Velké Británii, Švédsku, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku pravidla FSC platí ve všech či skoro všech státních lesích. Dánsko se přidává letos. Ve velké části svých státem spravovaných porostů je zavádí rovněž Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a další země. Ale český podnik Lesy ČR zatím k pravidlům zdravého hospodaření nepřistoupil. Zkouší je pouze na jediné lesní správě.
Hnutí DUHA prosazuje reformu lesního zákona, která zajistí zdravější hospodaření. Ačkoli exhalace z průmyslu klesly, zdravotní stav porostů je nadále špatný. Ve stanovisku zveřejněném před rokem více než 300 vědců a odborníků varovalo, že mezi příčiny patří způsob péče o zdejší porosty. Žádali zastavit holosečné kácení a namísto smrkových monokultur sázet smíšené nebo listnaté lesy.
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, řekl:
„Vedení magistrátu i městských lesů dala pěkný dárek Pražanům. Pravidla FSC garantují správcům lesů dlouhodobě zdravé hospodaření. Zároveň je to dobrá obchodní značka. Zaručeně zdravé dřevo patří na mezinárodním trhu mezi zboží, po kterém je poptávka. Ale pro lesy na okrajích Prahy je hlavně důležité, že hospodaření podle pravidel FSC není zaměřené jen na výrobu dřeva a ponechává hodně prostoru pro výlety a procházky lidí z města. Na zdravé hospodaření podle pravidel FSC přešly už skoro kompletní státní lesy v Polsku, zavádí se na Slovensku a řadě dalších zemí. Špatný zdravotní stav našich lesů změnu hospodaření naléhavě potřebuje.“
Poznámky:
[1] Tisková zpráva pražského magistrátu: www.praha-mesto.cz/default.aspx?id=72774&ido=5074&sh=-1783353896